งานประกันคุณภาพภายใน


กศน.อำเภออุทัย รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔

          ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดที่ ๖ มาตรา  ๔๘  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีระบบ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

นายวสันต์   รัชชวงษ์  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย  อาจารย์สมจิตร  ชี้แจง  และอาจารย์รานี  น้อยสกุล  ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

 

บรรยากาศการรับการประเมิน มาตรฐานที่  ๒

 อาจารย์รานี  น้อยสกุล

โดยอาจารย์ราณี  แนะนำให้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการวัดคุณธรรมจริยธรรมตามตัว บ่งชี้ที่ 2.7 และการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้

บรรยากาศรับการประเมินมาตรฐานที่  ๓

โดย  อาจารย์สมจิตร  ชี้แจง

นำเสนอกิจกรรมในพื้นที่ อำเภออุทัย

 

หมายเลขบันทึก: 420123เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2011 09:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 11:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี