ตามรอย สายน้ำพระราชหฤทัย

 

   

 

   

      เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “ตามรอย...สายน้ำพระราชหฤทัย”

 

    โดยนำเสนอพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ ดั่งสายน้ำพระราชหฤทัยที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รวมทั้ง สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จำนวน ๕๒ ตอน ความยาวตอนละ ๕ นาที เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์

 

       วิธีการนำเสนอแต่ละตอน จะเป็นเสมือนการพาผู้ชมเดินทางเข้าไปค้นหาประชาชน ทุกภาคของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ หรือได้รับผลจากโครงการพระราชดำริด้านต่างๆ นำแนวพระราชดำริ และ พระราชดำรัส ไปน้อมนำปฏิบัติ กระทั่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้ ออกอากาศทาง :

 

   ..สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

   ..สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

   ..สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

   ..สถานีโทรทัศน์ TNN ๒

   ..เคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

   ..สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

   ..สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

 

   ทุกวันจันทร์ ในช่วงข่าวภาคค่ำ ตลอดปี ๒๕๕๔

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (0)