โลกใหม่แห่งการเรียนรู้สหวิทยาคีรีวงษ์

โลกแห่งการเรียนรู้

คนที่มีความกล้าคิดและกล้าที่จะแสดงออกทำให้ได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมมากมายในชีวิต กล้าที่จะเผชิญชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่พบเจอมากมาย ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใหม่แห่งการเรียนรู้สหวิทยาคีรีวงษ์ความเห็น (0)