คณะแพทยศาสตร์ มอ. กวาดรางวัล Thailand Kaizen Award 2010

 

คณะแพทยศาสตร์ มอ. กวาดรางวัล Thailand Kaizen Award 2010


          อ่านเรื่องราวการกวาด ๔ รางวัลใน Thailand Kaizen Award 2010 ได้ที่นี่   ผมภูมิใจที่มีส่วนร่วมวางรากฐานวัฒนธรรมคุณภาพ   วัฒนธรรมการเรียนรู้จากการพัฒนางานประจำไว้เมื่อ ๒๕ ปีมาแล้ว

 


วิจารณ์ พานิช
๑๒ ธ.ค. ๕๓
                
        

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)