หนึ่งเปอร์เซ็นต์สร้างคน

การเรียนหนังสือของเด็กๆ สมัยนี้ก็น่าจะใช้หลักเดียวกันกับสมัยก่อนหรือหลักธรรมชาติ

นั่นก็คือตัวเด็กนี่เองที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งเดียวเลยที่เราหรือครอบครัวน่าจะควบคุมได้

ในส่วนของ ครู สถานที่ หรือการเอื้ออำนวยต่างๆ นั้นก็สำคัญไม่น้อยกว่ากันมากนัก

แต่เรากำหนดไม่ค่อยจะได้ สังเกตุได้จากการเรียกร้องขอปรับปรุงระบบ ฯ

เรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือการการมีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียนของผู้เรียน

ก่อนอื่นเลยต้องมีความเชื่อว่า การเรียนที่ดีหรือการทำอะไรก็ได้

ผู้เรียนจะต้องมีความอยากเรียนซะก่อน มีความต้องการซะก่อน ถ้ายังไม่มีเราควรรอให้มี

ให้เกิดแบบสมบูรณ์ก่อน จากนั้นจึงไปสู่ขั้นต่อไปนั่นก็คือ การดึงเด็กเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งทีเค้าต้องการ แบบนี้น่าจะทำให้เด็กเองตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนต้องการ

 อย่างหนึ่งที่ผมเลือกที่จะสร้างสิ่งดังกล่าวนั่นก็คือการให้เค้าจ่ายเงินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อสิ่งที่เค้าต้องการ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นค่าเรียนพิเศษ ค่าหอพัก ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งก่อนจะทำสิ่งนี้ก็ต้องคุยกันจนเป็นที่เข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร และเราก็ทำกิจกรรมร่วมกัน (ไม่ตึงเครียดมากนักนะครับ)

แบบนี้น่าจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทรงคุณค่าก็ได้ ถ้ามันทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มกำลัง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ง่ายๆกับการสร้างความสุขให้กับชีวิตประจำวันความเห็น (0)