หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ
พ.ญ. ศิริรัตน์ เอกศิลป์ สุวันทโรจน์

รวมบันทึกการเรียนหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น ๒ - เรียนนอกห้องเรียน - ภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ


เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขแล้ว ยิ่งเห็นค่าของการเรียนนอกห้องเรียนว่ามีคุณค่ามากกว่าการเรียนในห้องเรียนตรงการเรียนจากของจริง จึงตั้งใจบันทึกในสิ่งที่ตั้งโจทย์เรียนรู้ของตัวเองถอดบทเรียนไปกับโจทย์ที่ "ครู" ในหลักสูตรสร้างบทไว้ให้เรียน เดิมบันทึกเหล่านี้รวมอยู่ในบันทึกที่ชื่อรวมบันทึกการเรียนหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ ๒ ด้วยความยาวของมันก็เลยขอแยกออกมาต่างหากเพื่อความสะดวกในการรวบรวม

บันทึกนี้รวบรวมประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ ๒  หากมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงก็ขอผู้รู้ช่วยแก้ไข เนื้อหาทั้งหมดประมวลมาจากความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ผสมกับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนำมาบันทึกไว้เพื่อบอก "ครู" ว่า ลูกศิษย์ได้เรียนอะไร รู้อะไรเพิ่ม และรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ไปเรียน ไปรู้ ไปเห็นเท่านั้นเองนะคะ

สถานที่ศึกษาดูงานในคราวนี้ ได้แก่ ดินแดนสามเหลี่ยมวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑) : อินเดีย - เปลี่ยนประเทศไทยด้วยธรรมะ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒) : อินเดีย- ติดกระดุมเม็ดแรก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓) : อินเดีย - หากระดุมติดเม็ดต่อไป

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔) : อินเดีย - พอเริ่มหากระดุมก็ถูกห้าม

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕) : อินเดีย - ก้าวแรกที่รู้จักคนอินเดีย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖) : อินเดีย - ทำความรู้จักกันหน่อย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗) : อินเดีย - มาแล้วก็ลองดู

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘) : อินเดีย - สัมผัสความเป็นโกลกาตา

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๙) : อินเดีย - เพื่อนอย่างนี้หาไม่ยาก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๐) : อินเดีย - ชะโงกทัวร์วิถีคริสต์

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๑) : อินเดีย - ความรุ่งเรืองที่คิดต่าง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๒) : อินเดีย - ได้กินข้าวมื้อแรก...ข้าวเม็ดยาวเชียว

นักเรียนรุ่นเสาร ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๓) : อินเดีย - เครื่องหมายสวัสดิกะมาอยู่นี่ได้ไง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๔) : อินเดีย - ไปดูวิถีชีวิตอีกแบบ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๕) : อินเดีย - แปลกคน..แปลกที่..แปลกมุมมอง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๖) : อินเดีย - แลกเปลี่ยนที่ JADAVPUR

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๗) : อินเดีย - ท้องกิ่วจนได้เรื่องดีๆ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๘) : อินเดีย - เอ๋อ..เหวอ..เอาไงดี

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๑๙) : อินเดีย - ท่าไปสู่ที่เจ้าแม่

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๐) : อินเดีย - แดงเหลืองในอินเดียก็มี

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๑) : อินเดีย - ให้นำไฟฉายมาด้วยทำไม

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๒) : อินเดีย - สรุปก่อนจาก-รอไปสัมผัสใหม่

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๓) : อินเดีย - ตั้งโจทย์ใหม่ดีมั๊ย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๔) : อินเดีย - คิดถึงก็แวะมาอีกเน้อ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๕) : อินเดีย - เก็บเกี่ยวมุมคิดก่อนไปดูงานเมืองใหม่

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๖) : อินเดีย - ห้องน้ำกับวรรณะ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๗) : อินเดีย- เหยียบเดลี

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๘) : อินเดีย - พบคนสำคัญเข้าแล้ว

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๒๙) : อินเดีย - ตื่นเต้นที่ได้เจอตัวจริง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๐) : อินเดีย - เรียนรู้จากครูอินเดีย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๑) : อินเดีย - อยากให้ลอง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๒) : อินเดีย - มหาวิทยาลัยสร้างชาติ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๓) : อินเดีย - อยู่ร่วมในความหลากหลาย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๔) : อินเดีย - ปรับตัวสู้โลก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๕) : อินเดีย - เด่นด้วย ดังด้วย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๖) : อินเดีย - ฟังเรื่องนักเรียนไทย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๗) : อินเดีย - ฐานคิดของคนอินเดีย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๘) : อินเดีย - incredible india

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๓๙) : อินเดีย - ขอต้นโพธิ์คุ้มครองและอวยชัยให้

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๐) : อินเดีย - บางอย่างก็เหมือน

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๑) : อินเดีย - ไม่น่าเชื่อ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๒) : อินเดีย - เจองูระหว่างทาง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๓) : อินเดีย - BIMSTEC เอื้อให้

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๔) : อินเดีย - ถึงเมืองอัครา

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๕) : อินเดีย - จากเชียงใหม่สู่ทัชมาฮาล

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๖) : อินเดีย - เชื่อแล้วว่าอยู่ใกล้

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๗) : อินเดีย - สุดยอดในอัครา

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๘) : อินเดีย - ได้รู้ ได้เห็น อีกมุม

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๔๙) : อินเดีย - นอกจารีตอย่างนี้..ดีมั๊ย

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๐) : อินเดีย - ตามรอยวิธีคิดของผู้นำ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๑) : อินเดีย - โชคดีหละ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๒) : อินเดีย - สีีแดงสวยแปลก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๓) : อินเดีย-ไม่รู้หนังสือก็ยิ่งใหญ่ได้

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๔) : อินเดีย - ความรักเปลี่ยนวิธีคิด

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๕) : อินเดีย - ดูไม่ออก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๖) : อินเดีย - จ๊าก..ว๊าก..อืม

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๗) : มีความสุขง่ายๆอย่างนี้เองรึ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๘) : อินเดีย - ใครเหมือนใครนะ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๕๙) : อินเดีย - ใช้แล้วทิ้งซะทำไมละ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๐) : อินเดีย - ยังงี้เลยรึ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๑) : อินเดีย - คิดยังไง..เรียนจากเขาเหอะ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๒) : อินเดีย - Oh! I see

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๓) : อินเดีย - อคติเป็นรากเหง้า???

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๔) : อินเดีย - ผู้นำนั่นแหละทำให้ยุ่ง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๕) : อินเดีย - ระเบิดเวลาอยู่ที่นี่เอง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๖) : อินเดีย - สีชมพูลานตา

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๗) : อินเดีย - น่าบุกเบิก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๘) : อินเดีย - สำคัญที่มุมมอง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๖๙) : อินเดีย - จุดเกาะเกี่ยวกับไทยที่น่าสนใจ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๐) : อินเดีย - สีชมพูมีที่มา

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๑) : อินเดีย - ที่แท้เป็น "ฝาย" ในโอเอซีส

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๒) : อินเดีย - ทำไมไม่เห็นเลยละ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๓) : อินเดีย - สนใจหน่อยก็มองออก

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๔) : อินเดีย - มีอิทธิพลขนาดนี้เลยรึ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๕) : อินเดีย - สายลมโชยผ่านไป

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๖) : อินเดีย - เห็นแล้วขอซูฮกให้

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๗) : อินเดีย - รางวัลความกล้า

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๘) : อินเดีย - ที่แท้ไม่ใช่เรื่องใหม่

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๗๙) : อินเดีย - โล่งใจ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๐) : อินเดีย - พลังสะสมที่แฝงอยู่

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๑) : อินเดีย - การเกษตรรีไซเคิล

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๒) : อินเดีย - เพิ่งรู้จัก "บาไฮ"

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๓) : อินเดีย - ประกันความลำบาก???

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๔) : อินเดีย - มัธยัสถ์สถาปัตย์

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๕) : อินเดีย - ฮีโร่ตัวจริง

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๖) : อินเดีย - สนใจหน่อยน่า

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๗) : อินเดีย - เยี่ยมกกต.อินเดีย (๑)

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๘) : อินเดีย - เยี่ยมกกต.อินเดีย (๒)

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๙) : อินเดีย - เกี่ยวไปแล้วนะพี่นา

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๙๐) : อินเดีย - ช่วยกันหาทางออกเหอะ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๙๑) : อินเดีย - เมนูนี้ฮิตเสมอ

นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๙๒) : อินเดีย - นมัสเตอินเดีย

หมายเลขบันทึก: 417904เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2011 10:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 10:53 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี