KM Inside ชุมชน (๓) : วราภรณ์ หลวงมณี เล่าเรื่องการฝึก "คุณอำนวย" ชาวบ้าน ที่ขอนแก่น (๓)


         ในตอนที่ ๒ (click) คุณวราภรณ์เล่ามาถึงจุดเปลี่ยนของวิธีการหาคนมาเป็น 'คุณอำนวยชาวบ้าน'     และเปลี่ยนวิธีคิดของนักพัฒนาเอกชน     จากมุ่งพัฒนาแบบให้ชาวบ้านพึ่งพานักพัฒนา     มาเป็นมุ่งให้ชาวบ้านพึ่งตนเอง    มองเห็นจุดแข็งของชุมชนเอง    มาอ่านต่อกันนะครับ

          "ในส่วนของการเพิ่มคุณภาพของวิทยากรกระบวนการทั้ง 2 รุ่นนี้     เราได้นำหลักการพึ่งตนเองมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อปรับฐานคิดในเรื่องการพึ่งตนเอง    ไม่เช่นนั้นวิทยากรกระบวนการอาจพาชาวบ้านเข้าสู่กระแสหลักอีกเหมือนเดิม    เริ่มตั้งแต่การรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   การค้นหาระบบความรู้ท้องถิ่นและพลังท้องถิ่น     นอกจากนี้ยังมีการค้นหาความรู้จากภายนอกด้วยการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ ทั้งรูปแบบวิชาการและแบบพื้นบ้าน เพื่อให้เห็นรูปแบบการพึ่งตนเองทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน     ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การแปรรูป การตลาด การออมทรัพย์และสวัสดิการ  การรวมกลุ่ม/องค์กร  และวิสาหกิจชุมชน

          และที่วิทยากรกระบวนการหลายคนได้กล่าวถึงว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเขามากที่สุดคือ “การฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ตนเองแบบผ่านประสบการณ์”  ของเสมสิกขาลัย ในหลักสูตร “การสร้างสรรค์ชุมชนและการสร้างภาวะผู้นำ”      นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมการจับประเด็น และการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของสถาบันต้นกล้า (คุณกิตติชัย งามชัยพิสิฐษ์) อีกด้วย

        ขณะเดียวกันกับการเรียนรู้จากภายนอก เราได้กระตุ้นให้พวกเขาสร้างรูปธรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองในชุมชน ตรงนี้สำคัญมาก    เราให้อิสระในการกำหนดประเด็นหรือกิจกรรมสำหรับพวกเขาอย่างเต็มที่    กิจกรรมของวิทยากรกระบวนการจึงมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสนใจ  เปิงบ้าน (ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคน) และพลังท้องถิ่นที่มีอยู่     ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ทรัพยากร กลุ่มคน วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น"

          คุณวราภรณ์ ไม่ได้เล่ารายละเอียดในวิธีฝึก 'คุณอำนวยชาวบ้าน' แต่ก็ได้ให้หน่วยงานจัดกิจกรรมฝึกทักษะที่สำคัญ คือเสมสิกขาลัย   และสถาบันต้นกล้า

วิจารณ์ พานิช
๒๕ กค. ๔๙

 

 

          

หมายเลขบันทึก: 41760เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2006 09:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี