ประชุมกิจกรรมบำบัดโลก: Educational/creative leisure

นักกิจกรรมบำบัดจำนวน 2,300 คนจาก 65 ประเทศเข้าร่วม MEET SHARE TALK ผ่านกิจกรรมวิชาการมากมายในมุมมองของ Action in local and global ณ Syndey Convention Centre เมื่อวันที่ 23-28 กรกฏาคม 2549 และงานประชุม The 15th Congress of the World Federation of Occupational Therapists กำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งในอีกสี่ปีข้างหน้าที่ Santiago, Chile

  <h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt">สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานประชุมนี้มอบสู่นักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยทุกท่าน</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h1>ข้อหนึ่ง  Mapping Occupational Therapy Futures <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Professor Dr Sohail Inayatullah ได้เน้นบทบาทนักกิจกรรมบำบัดในอีกห้าปีข้างหน้าให้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการดำรงชีวิตของคนทั้งโลกให้เกิดความสมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของชีวิตในโลกอนาคต (Occupational Balance in globalization) ได้แก่ City design and health, Sprawl and drought, Clogged roads, Economic health issues, Depression peak, New and old disease, Divided world, High world GDP or Growth Development of Population, Less developed countries และ Unemployment of youth </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นักกิจกรรมบำบัด ต้องพัฒนาบุคลิกภาพให้ฉลาด เยือกเย็น และสร้างสรรค์ “SMART & SAVY!” ในการรู้จักพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกที่ประสบปัญหาทางสุขภาพร่างกายและจิตสังคม อันเนื่องมาจากขาดการประสมประสานกิจกรรมการดำรงชีวิตที่สมดุลระหว่าง เทคโนโลยีอันทันสมัย (New Technology)  สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในโลกใบนี้ (Globalization-new form of disabilities) และพัฒนาการทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล  (Aging and Spiritual growth)</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นักกิจกรรมบำบัดจะเป็นผู้ผลักดัน (Health Cog) บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้เข้าหาผู้ที่มีความบกพร่องในการทำกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิต (Occupational Deprivation) ในเชิง  Home visiting under marketing area และ Adaptive occupation as a social justice แนะนำให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.metafuture.org/index.html ท่านผู้อ่านลองเยี่ยมชมความสำเร็จในการผลักดันงานกิจกรรมบำบัดในระดับองค์กรของออสเตรเลียที่ www.homemods.info และระดับโลกที่ www.wfot.org/wfot2006 ตลอดจนพัฒนาระบบการศึกษาทางกิจกรรมบำบัดของชาติต่างๆในทวีปยุโรปที่ www.cotec-europe.org </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> ข้อสอง Being Before Doing: the Cultural Identity (essence) of Occupational Therapy <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Dr Ruth Watson เปรียบเทียบโครงสร้างของ Opera House ที่มีความสวยงามของหลังคา (วัฒนธรรมของชาติต่างกัน) แต่ละหลังที่หันไปในหลายๆทิศทางแต่อยู่บนฐาน (การเปลี่ยนแปลงของโลก) เดียวกัน ผลกระทบของการมีระบบวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตสังคมตลอดเวลา เมื่อคนทั้งโลกยังคงพึงพอใจต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน นักกิจกรรมบำบัดก็ควรพึงพอใจต่อสภาพการดำรงชีวิตของคนเหล่านั้น จงระลึกเสมอว่าเราไม่ได้กำลังแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักโอกาสที่เป็นจริงในการตัดสินใจทำกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิต (Occupational determination as invisible possibilities) ของคนเหล่านั้นด้วย หลักการสำคัญคือการได้หยุดคิดและวางแผนงานทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ Therapy, Community development, Transformation through occupation (basic needs and satisfaction in functional livings) และ Redistribution justice rights of diabled persons </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> ข้อสาม Outstanding Talent: An Entrepreneurial Approach to Practice <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Marilyn Pattison ได้ให้ข้อคิดว่า ทำอย่างไรจะพัฒนางานกิจกรรมบำบัดให้เป็นประโยชน์สูงสุดในวงการแพทย์และสาธารณชน งานนี้ค่อนข้างท้าทาย Reengineer youself today! คล้ายๆกับโจทย์ Thinking how you help Dinosor when he wants to fly…</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การนำหลักการทางธุรกิจมาประยุกต์กับงานกิจกรรมบำบัด แบบ The Entrepreneurial Approach เป็นการทำโอกาสเล็กๆให้มีรูปธรรมที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่มากที่สุด เช่น การวิเคราะห์การตลาดของการขาดแคลน Home care equipments/services เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต (living skills) ของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ  จากนั้นสร้างฐานข้อมูลและพัฒนางานในรูปแบบผู้ให้คำปรึกษาประจำร้านขายยาร่วมกับเภสัชกร (Chemist consulation as a partnership) และบริหารงานออกสู่ชุมชนโดยเน้น Assessment of functions developed and authorised by Occupational Therapists</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">งานที่ท้าทายแบบนี้ท่านผู้อ่านคงต้องสร้างความมั่นใจในตนเอง อย่าท้อถอยเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ทราบบทบาทของนักกิจกรรมบำบัด เน้นจุดยืนอย่างมีทิศทางของตนเองด้วยสำนึกที่ว่า “We are experts in the science of doing and living, performance improvers, and a selected and highly specilised group in community with a major contribution to make to the health and wellbeing of all people.”  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ข้อสี่ Occupational Therapists and Globalization: Critical Choices for a Congruent Practice </p><p>Dr Rachel Thibeault ได้ยกตัวอย่างของการเป็นผู้นำทีมทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนในเอธิโอเปีย งานที่ยากลำบาก เหมือนเรื่องราวของ The Man Planted The Tree ชายผู้หนึ่งใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต ด้วยสองมือและแรงใจในการใช้เวลาหลังทำงานหลักที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มาคอยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช แล้วค่อยๆนำไปปลูกลงพื้นทะเลทรายที่แห้งแล้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างป่าไม้ และพัฒนาชุมชนที่มีความสุขในอีกสามสิบปีข้างหน้า ก่อนที่ตนเองจะสิ้นใจจากโลกไป </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เมื่อใดก็ตามที่นักกิจกรรมบำบัดท่านหนึ่งรู้จักทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างมีความหวัง เมื่อนั้นท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่สร้างอนาคตให้กับคนหมู่มาก “One body One spirit One hope” เน้นการมีบทบาทใหม่ๆ แบบ Global citizenship ที่ต้องนำไปสอนและทำวิจัยต่อในโรงเรียนกิจกรรมบำบัด โดยมีเนื้อหาสำคัญตาม UNESCO คือ Detecting error and illusion, Principles of pertinent knowledge, Teching the human condition in reality, Earth identiy, Confronting incertainties (e.g. global warning, nuclear barriers), Understanding each other และ Ethics for the human genne </p>  <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมยามว่าง

หมายเลขบันทึก: 41758, เขียน: 31 Jul 2006 @ 08:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

สุภัทร
IP: xxx.28.25.183
เขียนเมื่อ 

พี่ป๊อบครับ

 ขออนุญาติทำลิงค์จากเวป otinthailand ให้น่ะครับ เพื่อให้นักกิจกรรมบำบัด  และผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านบทความที่น่าสนใจเช่นนี้ได้ง่ายขึ้นครับ 

 สุัภัทร

P'POP
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 

No problem krab. Many thanks for making a direct link for this note.

Have a nice day krab.

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจมากครับ
  • มีเรื่องที่น่าติดตามอ่านอยู่เสมอ
  • ขอบคุณครับ
supalak khemthong
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 

Thank you for keeping in touch krab, Ajarn Kajit.

Ajarn Wannipa
IP: xxx.28.25.183
เขียนเมื่อ 

This's a very interesting and important issue for all of OTs.Thank you very much for sharing.

Wannipa

POP
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 
Thank you for your visit krab Ajarn Wannipa.