นักเรียนรุ่นเสาร์ ๕ ดูงานต่างประเทศ (๘๒) : อินเดีย - เพิ่งรู้จัก "บาไฮ"

ศาสนานี้สอนให้ศาสนิกรักสันติและประคองชีวิตโดยถือว่ามนุษย์ทุกคนในโลกเป็น ชนชาติเดียวกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีปรองดอง มีจุดมุ่งหมายของชีวิตอยู่ที่การพัฒนาจิตวิญญาณแห่งตนเพื่อการเตรียมตัว สำหรับดำรงตนในภพต่อไป

บาไฮเป็นศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๘๗ เทียบบ้านเราก็ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว วันนี้ศาสนิกบาไฮน่ามีอยู่ทั่วโลก มีทั้งชนพื้นเมือง เชื้อชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆกว่า ๒,๑๐๐ กลุ่มในกว่า ๑๙๐ ประเทศและรัฐอิสระ 

ศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนานี้ชื่อ พระบาฮาอุลลาห์ เป็นผู้สูงศักดิ์ของอาณาจักรเปอร์เซีย

ศาสนานี้สอนให้ศาสนิกรักสันติและประคองชีวิตโดยถือว่ามนุษย์ทุกคนในโลกเป็น ชนชาติเดียวกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีปรองดอง มีจุดมุ่งหมายของชีวิตอยู่ที่การพัฒนาจิตวิญญาณแห่งตนเพื่อการเตรียมตัว สำหรับดำรงตนในภพต่อไป

เน้นให้ศาสนิกประพฤติตนและให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจได้ ความบริสุทธิ์ การรับใช้ต่อผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด ความสามัคคี การทำงานเป็นปฏิบัติบูชา สวดอธิษฐานและทำสมาธิทุกวัน ปลูกฝังความเชื่อว่าครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมคือรากฐานของสังคม

วัดดอกบัว Lotus temple นี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิหร่านชื่อว่า Fariburz Sabha สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๙

มีข้อห้ามปฏิบัติศาสนิกในเรื่อง มิให้กระทำการฆาตกรรม ลักขโมย พูดปด ประพฤติผิดประเวณี เล่นการพนัน เสพแอลกอฮอล์และสารเสพติด และซุบซิบนินทา

ในยุคก่อนเกิดศาสนาบาไฮ ผู้ปกครองเปอร์เซียเป็นมุสลิม ยุคนั้นชาวคริสต์และชาวโซโรอัสเตอร์ถูกทำร้าย มุสลิม คริสต์ และโซโรอัสเตอร์เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรง ผู้ก่อตั้งศาสนาบาไฮซึ่งเป็นชนชั้นสูงของเปอร์เซียจึงปรารถนาที่จะประนี ประนอมให้ศาสนิกของทั้ง ๓ ศาสนาหันมาสามัคคีปรองดองกันเพื่อกู้คืนสันติสุขคืนมาให้เพื่อนร่วมชาติ จึงสถาปนาศาสนาใหม่ขึ้นและเผยแพร่


อาคารดอกบัวนี้มีสระล้อมรอบ ๙ สระ ทำให้บรรยากาศโดยรอบสงบ คนมาเยือนรู้สึกสบายๆผ่อ นคลาย

อาคารนี้สูงราว 40 เมตร ใช้วิศวกรร่วมทำงานกัน ๘๐๐ คน

เห็นดอกขาวๆของเจ้าต้นสำมะง่าแล้วแปลกใจที่เขาใช้มันปลูกเป็นไม้ประดับที่นี่ น้ำนมราชสีห์เยอะๆและงามอย่างนี้ บ้านเราหายากแล้ว

ทีแรกมุสลิมเข้าใจว่าเป็นการประกาศศาสนาอิสลามจึงไม่ขัดขวาง แต่ต่อมามุสลิมที่เคร่งเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ประกาศผิดแปลกไปจากหลักศาสนา อิสลาม จึงจับผู้ก่อตั้งไปขัง การเผยแพร่ยังมีต่อไปผ่านหนังสือที่เขียนส่งออกมาจากที่คุมขัง จนถูกมองว่าเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นเพื่อใช้แทนคัมภีร์เดิมของอิสลามซึ่งถือ ว่าเป็นขบถต่อศาสนาอิสลามจึงถูกจับประหารชีวิต

ศาสนานี้เผยแพร่ต่อมาโดยทายาทรุ่นที่ ๒ และทายาทก็ถูกเนรเทศออกไปจากเปอร์เซีย ผ่านสู่แบกแดด ไปสิ้นสุดที่ประเทศอิสราเอล แหล่งเผยแพร่ศาสนานี้จึงเริ่มต้นจากที่นั่น

บาไฮไปเกี่ยวข้องกับ ศาสนาอิสลามตรงที่ มีบันทึกว่าเป็นนิกายที่แยกตัวมาจากนิกายชีอะห์ มีความเชื่อว่าผู้ก่อตั้งศาสนานี้สืบสายมาจากทายาทของอิหม่ามแห่งนิกาย ชีอะห์ซึ่งมีอยู่ ๑๒ คน และเป็นคนที่ ๑๒ คนที่หายตัวไป

ในอาคารเป็นห้องโถงกลางแบบเรียบๆ เข้าไปภายในแล้วเงียบ สงบ นั่งทำสมาธิได้ง่าย ไม่เคร่งครัดแต่เคร่งขรึมแบบผ่อนคลาย

บันทึกหลักคำสอนของศาสนาบาไฮมีดังนี้

มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว

ทุกศาสนาของโลกคือศาสนาหนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงอยู่นิรันดร์
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ มนุษยชาติทั้งมวลเป็นชนชาติเดียวกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีปรองดอง
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม

การศึกษาสำหรับทุกคน
ศาสนาต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล
การมีภาษาช่วยที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก
การขจัดอคติทุกรูปแบบ

การค้นคว้าหาความจริงโดยอิสระ
การสถาปนาสหพันธรัฐของโลก เพื่อรักษาสันติภาพด้วยการธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยร่วมกัน
จุดมุ่งหมายของชีวิตในโลกนี้คือการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการดำรงอยู่ในภพต่อไป

วัดดอกบัวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในเดลี  พวกเราได้เข้าชมแต่ที่โถงนั่งสมาธิ ไม่ได้เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ใต้อาคารอีกฟากหนึ่งของสวนนี้ เพราะมัวแต่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกร่วมกัน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสริมสร้างสังคมสันติสุข ๒ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

                    

                มีความสุข สดชื่น สมหวัง พลังใจในปีใหม่นี้และตลอดไปนะคะ

สุขสันต์ วันปีใหม่๒๕๕๔ ค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหมอเจ๊คนสวย
  •  สุข สมหวัง ตลอดปี ๒๕๕๔ ค่ะ
  • ทกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
  • ขอให้คนไทยรักกัน
  • ชาวไทยใต้จงมีแต่ความสงบ สุข สันติ