โดนัทประคบเต้านมลดอาการเต้านมคัด 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต

http://gotoknow.org/file/haknowledge/B8BangkokPhuket.jpg