ครูสอนไอทีที่ไม่ควรทิ้งจริยธรรม

ครูสอนไอทีที่ไม่ควรทิ้งจริยธรรม
ขณะนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังรุกเข้าหาตัวเราตลอดเวลา เดิมที่เคยมองเป็นเรื่องไกลตัวยุ่งยาก และราคาแพง แต่เวลานี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ทั้งการใช้งานที่ง่ายขึ้น ราคาเครื่องถูกลง บ้านชนชั้นกลางทุกหลังคาเรื่องต่างก็มีคอมพิวเตอร์กันหมด และมีความรู้สึกต่อคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจำเป็นไม่ต่างกับโทรทัศน์ หรือวิทยุ ทั้งถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมการเรียนรู้ จากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และการทำรายงานของนักเรียน " ด้วยความคิดนี้ นายอานนท์ สายคำฟู ครูวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ร.ร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ. ลำปาง จึงมีความพัฒนาเครือข่ายการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ครูอานนท์ เล่าให้ฟังว่าได้พยายามสร้างเครือข่ายให้ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนมีความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2542 จนเดียวนี้โรงเรียนมีเครื่อง คอมพิวเตอร์กว่า 100 เครื่อง และยังริเริ่มโครงการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library ) เพื่อทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ตลอดเวลา

ในส่วนของครูอานนท์เองก็ไม่ได้หยุดนิ่ง มีการทำวิจัยหาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมทุกปี มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนจนได้รับรางวัลดีเด่นผลวิจัยดีมีคุณภาพของ กระทรวงศึกษาธิการ และขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างนักเรียนที่เรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง กับเรียน 2 คนต่อหนึ่งเครื่องด้วย การเรียนแบบร่วมมือกันผลปรากฎว่า ผลการเรียนของนักเรียนจากการเรียนทั้ง 2 รูปแบบไม่แตกต่างกัน แต่การเรียนแบบร่วมมือจะให้ผลดีในการจริยธรรมจิตวิทยาการทำงานแบ่งปัน เกื้อกูลแบ่งปัน โดยจะให้ช่วยกันและสลับกันทำงาน ไม่ใช่แบ่งหน้าที่ตายตัวเพราะจะทำให้เด็กมีความรู้ด้านเดียว

ส่วนการสอนในชั้นเรียนจะเน้นให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง เพราะครูอานนท์คิดว่า นอกจากเด็กจะเรียนรู้การใช้เพียงอย่างเดียวแล้ว ควรให้เด็กสร้างเว็บเพจเป็นด้วย ซึ่งจะเป็นการฝึกค้นหาข้อมูลและเป็นการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการสอนในชั้นประถมศึกษา จะเริ่มจากให้เด็กหาข้อมูลที่สนใจรอบๆ ตัวมาทำเว็บเพจอย่างง่าย เช่น เรื่องเศษขยะ เป็นต้น ส่วนระดับมัธยมศึกษา ก็จะเป็นเนื้อหาที่ยากขึ้น เช่น การสร้างเว็บเพจเกี่ยวกับภูเขาไฟ ระบบวงจรไนโตเจนในตู้ปลา เป็นต้น แต่ทุกหัวข้อควรเป็นเรื่องที่สนใจ เพื่อจะได้สนุกไปกับงาน และเมื่อเขาทำเสร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และจะเป็นบันไดให้อยากที่จะค้นหาและสร้างความรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ครูอานนท์เล่าด้วยความภาคภูมิใจให้ฟังด้วยว่า"เคยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้าง เว็บเพจในระดับประเทศมาแล้ว ซึ่งในระดับมัธยมได้ถึงรางวัลที่ 2 และชมเชย ส่วนระดับประถมได้รางวัลที่ 3 และหลักจากบรรจุเนื้อหาวิชานี้หลักสูตรตั้งแต่ปี 2542 ขณะนี้มีนักเรียนรุ่นแรกบางคนที่จบการศึกษาฝีมือก้าวหน้าถึงขั้นมืออาชีพ รับทำงานแอดิเมชั่นให้กับบริษัทเอกชน"

สำหรับการสอนคอมพิวเตอร์ในนักเรียน ครูอานนท์จะให้ความสำคัญที่กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ โดยคิดว่า ถ้าครูทำเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ไม่ว่าเด็กเก่งหรือไม่เก่งก็จะทำได้เหมือนกัน เพียงอาจใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยต่างกันเท่านั้น ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นสอนจะเริ่มจากตัวผู้สอน ต้องชัดเจนในกระบวนการสอน จากนั้นให้จัดเรียงเนื้อหาความรู้จากง่ายไปหายาก เพื่อให้เด็กได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จเป็นระยะๆ รู้สึกถึงการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เด็กอยากจะเรียนรู้ต่อไป

แต่ปัญหาจากคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ยังเป็นเรื่องน่าห่วงสำหรับเด็กๆ ในส่วนนี้อยากให้ผู้ปกครองจัดสรรเวลาการเล่นเกมของเด็กให้เป็นกิจลักษณะ เพราะเด็กเป็นวัยที่ ยอมรับและยึดติดง่าย การให้คอมพิวเตอร์กับเด็กก็ไม่ต่างกับ การให้ขนม ที่ควรกำหนดปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้เด็กกินเอง เพราะเด็ก จะกินไม่ยั้ง ดังนั้นควรมีการจัดสรรความเหมาะสมในการรับข้อมูลของเด็กทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ ครูจำเป็นต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมในการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการสอนวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้เฉพาะซอฟ์ทแวร์ที่ถูกกฎหมาย และการเลือกรับเฉพาะสื่อที่ดี นอกจากเด็กต้องเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ควรรู้ด้วยว่าใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

จากเว็บ

http://wannakorn67.multiply.com/journal?&page_start=40

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอานนท์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร้าบ