แพทย์แผนโบราณ

สุขภาพดี มีแรง แกร่งพลัง

ชนชาติไทย  ในประเทศ  เขตสยาม

ได้มีความ     ก้าวหน้า   ไม่ล้าหลัง

สุขภาพดี      มีแรง        แกร่งพลัง

เนื่องจากยัง   มีหมอไทย   สมัยโบราณ

ช่วยรักษา     ประชาชน    คนยากเข็ญ

ผู้ลำเค็ญ      เป็นทุกข์     ไม่สุขศานต์

ให้หายป่วย   ด้วยแพทย์   แผนโบราณ

รับประทาน    สมุนไพร     ใช้กันมา

ยาโบราณ     ทานดี         ไม่มีโทษ

มีประโยชน์   แก้จน          คนอนาถา

ช่วยเศรษฐกิจ  ชีวิตไทย    ให้พัฒนา

ถ้าหันมา        อุดหนุน      ค้ำจุนจริง

ประเทศจีน     ร่ำรวย        ด้วยสมุนไพร

แต่คนไทย      จนเหลือหลาย   ทั้งชายหญิง

เพราะเมืองไทย  ไม่มีใคร       ใส่ใจจริง

เกือบทุกสิ่ง      พึ่งต่างชาติ     จึงขาดดุลย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้าน นอกคอก นาความเห็น (0)