พุดตานกถา หัวข้อที่ 36

จุด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พุดตานกถา หัวข้อที่ 36

พุดตานกถา หัวข้อที่ 36

ยอดเขาไม่มีสำหรับขึ้นเท่านั้น แต่มีสำหรับตกด้วย

ยิ่งสูงมาก ยิ่งตกเจ็บ

ยิ่งมีค่า ยิ่งอันตราย

โอกาสแห่งความก้าวหน้า คือโอกาสแห่งการทำลายล้าง

โอกาสแห่งความเจริญ คือโอกาสแห่งความเสื่อม

พุทธะย่อมแจ่มแจ้งในมายาทั้งปวง

ไม่ตื่นเต้น ไม่เศร้าสร้อย

ไม่ลิงโลด ไม่เหงาหงอย

ไม่สมหวัง ไม่ผิดหวัง

ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย

ไม่เฟื่องฟู ไม่ตกดิ่ง

ไม่โด่งดัง ไม่อับแสง

ไม่อิสระ ไม่จองจำ

ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

ที่มา: หนังสือพุทธมงคลอานิสงส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ให้รางวัลกับชีวิตบ้างความเห็น (0)