การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mechanical Diagnosis and Treatment of the Lumbar Spine ในในงาน ประชุมวิชาการ  เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 10 ปี  วันที่  7 - 11 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  ของสาขากายภาพบำบัด มีผู้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม  ทั้งนี้ก็เพราะ


Mechanical Diagnosis and Treatment of the Lumbar Spine เป็นเทคนิควิธีการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยปวดหลังที่มีประสิทธิภาพสูง  และเป็นที่รู้จักกันดีในนาม McKenzie exercise ในวงวิชาชีพกายภาพบำบัด จุดเด่นของเทคนิคดังกล่าวคือเป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษาและดูแลด้วยตนเอง 
วิทยากรรับเชิญเป็นนักกายภาพบัดชื่อ คุณวิบูลย์  หรรษาหิรัญวดี จบปริญญาโทกายภาพบำบัด จาก Georgia State University ทำงานอยู่ในรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการประยุกต์เทคนิคดังกล่าวในผู้ป่วยปวดหลังและได้เข้ารับการอบรมจาก McKenzie Institute จนสามารถสอบได้ Certified Mechanical Diagnosis and Therapy ซึ่งออกโดย McKenzie Institute

นานๆ ครั้ง เราจะได้มีโอกาสดูดซับ tacit knowledge จากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานจริง แถมบินลัดฟ้ามาไกลจากอเมริกาโน่น ไม่น่าพลาด จริงมั้ยคะ......