ผลงานแบบโปสเตอร์ และนวัตกรรม ด้านสหเวชศาสตร์

dhanarun
วันที่ 7 สิงหาคม 2549 โถงหน้าห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หลากหลายรูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในงาน ประชุมวิชาการ  เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 10 ปี  วันที่  7 - 11 สิงหาคม 2549
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และนวัตกรรมมีเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้ค่ะ

13.00 – 13.10 น.
  Poster -01  Mean Glandular Dose from Mammography Examination  In Lower Region of Northern Thailand
   ผู้นำเสนอ :  Supawitoo Sookpeng


13.10 – 13.20 น.
  Poster -02  การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยจับเด็ก สำหรับถ่ายภาพรังสีทรวงอกและช่องท้อง
   ผู้นำเสนอ :   ธนาพร  ทองเกิด


13.20 – 13.30 น.
  Poster- 03  การประยุกต์การย้อมสี Gram’s และ Acid fast สำหรับตรวจวินิจฉัย Bradyzoite ของ Sarcocystis spp. ในเนื้อวัว
   ผู้นำเสนอ :   พรชัย หมีแหม่ว, เฉลิมชัย สกุลโชควัฒนา


13.30 – 13.40 น.  
Poster- 04  กรณีศึกษา: ผลของการใช้ม้ารักษาต่อการตอบสนองทางระบบหายใจในเด็กสมองพิการ
   ผู้นำเสนอ :   กรกฏ เห็นแสงวิไล


13.40 – 13.50 น.  
Poster -05  อุบัติการณ์โรคติดเชื้อ Mycoplasma  pneumoniae  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2540 – 2549
   ผู้นำเสนอ :  นพดล   เปี่ยมศิริ 


13.50 – 14.00 น.  
Poster -06  ความชุกของซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกี่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
   ผู้นำเสนอ :   ชวลิต เกียรติวิชชุกุล


14.00 – 14.10 น.  
Poster -07  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
   ผู้นำเสนอ :   ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์ 

   
14.10 – 14.20 น.  
Poster -08  การตรวจแยกมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด  myeloid  ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดใหม่ที่จำเพาะต่อเฮพาแรน  ซัลเฟต  โปรติโอกลัยแคนที่แยกจากตับมนุษย์ 
   ผู้นำเสนอ :   พัลลภา  เตจารังษี


14.20 - 14.30 น.   
Innovation-01  การออกแบบและสร้างตู้ไฟส่องฟิล์มที่ปรับระดับความเข้มการส่องสว่างได้
   ผู้นำเสนอ :   มงคล พวงเพชร


14.30 – 14.40 น.   
Innovation-02  การใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเป็นต้นกำเนิดแสงเซฟไลท์
   ผู้นำเสนอ :   นิรุตติ์ น้อยยม


14.40 – 14.50 น.  
Innovation-03  การสร้างพลังภายในด้วย “ไทยปราณ” ท่าบริหารแบบไทย
   ผู้นำเสนอ :    มานพ ประภาษานนท์

ทุกผลงานมีสิทธิลุ้นรางวัล  โปสเตอร์ดีเด่น และ  นวัตกรรมดีเด่นอีกด้วยนะคะ  

ยังยินดีรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมหน้างานค่ะ ........   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ประชุมวิชาการ#นวัตกรรม#สหเวชศาสตร์#โปสเตอร์

หมายเลขบันทึก: 41360, เขียน: 28 Jul 2006 @ 16:31 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 12:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)