ขอเชิญคณะครูทุกคนเข้าร่วมประชุม

srinapa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประชุม

ขอเชิญคณะครูทุกคนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 ธ.ค. 53

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ถอดวิทยา(อาคารมัธยม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงานโรงเรียนความเห็น (0)