เมตตากรุณา

เมตตาคือ ความไม่โกรธ กรุณา คือความไม่เบียดเบียน
  • เมตตา - ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข
  • กรุณา - ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

เมตตากรุณา หมายถึง ความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ปราศจากความทุกข์ด้วยประการทั้งปวง

ไม่คิดเบียดเบือนคนอื่นให้ลำบากเดือดร้อนเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

  • เมตตาคือ ความไม่โกรธ
  • กรุณา คือความไม่เบียดเบียน

มีผู้สงสัยว่าในอิสลาม กล่าวถึง “เมตตา กรุณา” ว่าอย่างไร

อิสลามก็คือศาสนาหนึ่งที่สอนประชาชาติให้ทำดี ละเว้นชั่ว สอนเรื่องบาป-บุญ สอนเรื่องโลกนี้โลกหน้า

และสอนเรื่อง เมตตา กรุณา ไว้เช่นกันกับศาสนาอื่นๆ คือ

บิดรมารดาเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม

เมื่อยามท่านแก่ชราให้ดูแลท่านประดุจว่า”สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าท่าน”

หมั่นเพียรดูแลเพื่อได้พบสวรรค์ทุกเช้าค่ำ

สมัยโบราณมีทาส ท่านศาสดามุฮัมมัดสั่งสอนให้ให้อาหารกับทาสเท่ากับที่ให้ลูกๆ

เมื่อทาสมีเงินพอไถ่ค่าตัวได้ให้ปลดปล่อยเป็นอิสระ

ถ้าแต่งงานกับเขา(เธอ)ได้ให้แต่งเพื่อปรับยกฐานะให้เท่าเทียม

ให้การดูแลปกครองเด็กกำพร้า หญิงหม้ายจากภัยสงครามและหรือจากด้วยเหตุอื่นๆ

เมตตากรุณาต่อเหล่าสรรพสัตว์แม้แต่สัตว์นั้นไม่ใช่อาหารของชาวมุสลิมก็ตาม

เช่น หมู หมา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์มีกงเล็บ สัตว์เลื้อยคลาน และฯลฯซึ่งเป็นสัตว์ต้องห้าม

(ห้ามบริโภค ห้ามเลี้ยง ห้ามซื้อขายฯลฯ) แต่ก็ห้ามทำร้ายมัน

และถ้าให้อาหารหรือน้ำแก่มันก็เป็นการเมตตากรุณามันเช่นกัน

พระเจ้าก็จะให้บุญประทานความดีความชอบแก่เรา

สัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยวงจรชีวิตไม่กี่วัน เช่น ยุง จนไปถึงช้าง ม้า วัว ควายฯลฯ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่

อายุหลายปีจนเป็นร้อยปี ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคือหนึ่งชีวิต

เปรียบดูว่า ชีวิตพ่อเราก็หนึ่งชีวิต ชีวิตลูกน้อยเพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกก็หนึ่งชีวิตเท่าๆกัน

ใครจะมาฆ่าลูกเรา เราก็หวงแหน ใครจะฆ่าพ่อเรา เราก็หวงแหนเช่นกัน

ใครอ้างว่ากินปลาซิว ปลากะตัก เพราะเป็นสัตว์เล็ก โปรดทบทวน

ข้าวเป็นอาหารก็มีคุณค่าต่อชีวิตเรา แต่เราเคยคิดไหมว่ามันเคยมีชีวิตหายใจกินอาหารเหมือนกับสัตว์

เก็บเกี่ยวมาแล้วมันยังไม่ตาย ปีหน้าฟ้าใหม่ มีฝนมานำไปเพาะหว่าน มันก็งอกงามเจริญเติบโต

ออกดอกออกรวงให้เราได้เก็บเกี่ยวอีก เรามาทำให้มันสิ้นชีวิตเพราะชีวิตมันอยู่ในเปลือกเมล็ด เรามองไม่เห็นเอง

หลายคนมองข้ามว่าเป็นพืช แต่พืชกินอาหาร เจริญเติบโต หายใจ และตายในที่สุด

ต้องเมตตากรุณาแม้แต่พืชโดยไม่ทำร้ายและทำลาย ให้หมดสิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์

เมตตากรุณาผู้อยู่ใต้ปกครองตนให้พ้นทุกข์พ้นภัย เริ่มจากที่บ้าน ขยายออกไปตามความสามารถ

ชีวิตนี้จะพบแต่ความปลื้ม ปีติ จิตใจสงบ ศานติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน easyreadความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • ถ้าคนในสังคม รู้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนำมาปฏิบัติ  "เมตตา กรุณา" จิตใจคนคงจะอ่อนโยน โลกใบนี้คงน่าอยู่กว่านี้......
  • ขอบคุณค่ะ

                                     

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ...

ผมประทับใจบทความของคุณ r_นนท์มากครับ เป็นความอิ่มเอิบจาก 'ข้างใน'

ภาษาใสกระจ่าง สั้นกระชับ ทว่าละเมียดละไม

ชอบครับ จะแวะมาพักเรื่อย ๆ นะครับ