สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในอนาคต(2)

mart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นธรรมชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12(2)  นครศรีฯ-พัทลุง

     หลังจากชาวมัธยมศึกษาได้ชื่นชมผู้มีส่วนในการผลักดันให้เกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กันทั่วถึงแล้ว ต่อไปนี้ต้องเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพกันต่อไป

      การพัฒนาคุณภาพนักเรียน คงหนีไม่พ้นการที่นักเรียน  อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ และการคิดวิเคราะห์เป็น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ทั้งนี้อยากให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เพราะขณะนี้เมื่อดูสถิติคุณภาพแล้ว เราสามารถรั้งอันดับท้ายๆของประเทศแล้ว แต่ก็ยังดีกว่าจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสหน่อยหนึ่ง อนาคตเหมือนการศึกษาไทย ต้องไปดูงานการศึกษาที่ประเทศเวียตนามกันล่ะ  วันนี้ขอกล่าวถึงสองเรื่อง คือ ปริมาณ และคุณภาพ

      ด้านปริมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีจำนวน โรงเรียนแค่ 99 โรงเรียนดูปริมาณแล้วน้อยมาก แต่เมื่อดูบริบทแล้ว มีพื้นที่กว้างขวางมองแล้วน่าหนักใจแทน ผอ.สพม 12 น่าชื่นชมอย่างมาก เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 12 มีแนวคิดไปตั้งส่วนแยกที่พัทลุง(สำนักงานการประถมศึกษา เดิม) พูดอย่างเข้ใจง่ายๆคือ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สาขา จังหวัดพัทลุง เป็นยุทธวิธีที่ดีมากๆ ในอนาคตคงมีการเคลื่อนไหวแบ่งเขตพื้นที่กันใหม่ อาจจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาละ จังหวัด อาจจะตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังพัทลุง หรือ 1 เขต 1 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป คงเป็นทำนองสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดในอดีตนั้นเอง ก็ธรรมดาการเมืองนำการศึกษาอย่างนี้แหละ โครงสร้างเดิมคือ สปจ สปอ สศจ เขาบริหารจัดการศึกษาดีอยู่แล้ว การเมืองกลับเอามารวมกัน คงเข้าใจเสมือนการร่วมสิ่งของเข้าด้วยกัน มองข้ามไปเสียว่า นี่คือการรวมคน รวมวัฒนธรรม รวมจิตใจ รวมความรู้สึกของคน เลยต้องแยกออกมาอีกครั้ง

       ได้มีโอกาสสัมนาเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ของเยาวชน จัดโดย สสค. มีแนวคิดการมีปัญหาคุณภาพ 2 อย่างคือ คุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษา

       1. ปัญหาคุณภาพชีวิตได้แก่

          1.1 ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต

          1.2 ปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของเยาวชน

          1.3 ปัญหาเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งสมัครใจ หรือถูกบังคับจำยอม

          1.4 ปัญหาครอบครัวยากจน

          1.5 ปัญหายาเสพติด การพนัน

          1.6 ปัญหาการทะเลาะวิวาท

                    ฯลฯ

       2. ปญหาคุณภาพทางการศึกษาได้แก่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาความเห็น (1)

ประถม-มัธยม แยกเพียงโครงสร้าง การประสานงานหวังว่าคงใกล้ชิดให้มาก ดีใจที่เห็นเน้นปัญหาคุณภาพชีวิตขึ้นมาอย่างเด่นชัด