ไร่อ้อยคอยรัก

                                                                 หนู  มิเตอร์
 
            หนาว  เริ่มเยือนมาแล้วน้อง            พี่  ร่ำร้องเรียกน้อง บัวลอย
      ใคร  เล่าใครเขาหมายเหม่อคอย          พี่  ใจลอย ไร่อ้อยคงเหลือแต่ซาง
            น้อง  เจ้าไม่หันมาแล                     พี่  ชะแง้หนาวแท้  นวลปราง
      ลม  หนาว  เอยข้าเคยกอดนาง             พี่  อ้างว้าง  ลมพาพัดนางสู่กรุง
           ไร่อ้อย  แห้งเฉา  เพราะเจ้าไม่อยู่     พี่  ทนอดสู  เฝ้าดู  เจ้ารุ่ง
       สวมเพชร  วงใหญ่  อยู่ในเมืองกรุง      เพลิน  กลิ่นหอมฟุ้ง  ลืมบ้านมุงหญ้าคา
            หนาว  พี่ก็หนาวไม่น้อย                  หนุ่ม  ไร่อ้อยบุญน้อย  หนักหนา
       คง  ชวดชม  เจ้าแล้วแก้วตา                อ้อย  แห้งคา   อ้อมแขนคอยแฟนกลับคืน...