วอน “

รัฐสภา สง่างาม อร่ามศักดิ์

วอน

รัฐสภา สง่างาม อร่ามศักดิ์

ประชาชนทัก ท้วงติง สิ่งใกล้สูญ

โปรดตระหนัก ศักดิ์ศรี ทวีคูณ

อย่าเพิ่มพูน ความผิด พินิจดู

 

สันปันน้ำ กั้นดินแดน แผนที่ชัด

ไม่ต้องจัด วัดกันใหม่ ให้อดสู

ใช้สมอง ตรองเหตุผล ชนชั้นครู

ตัดสินรู้ ยินยอมไป ทำไมกัน

 

๒๕ ม.ค. ๕๔ ณ ยามนี้

พลเมืองชี้ ชุมนุม กลุ่มเปลี่ยนผัน

ขอคัดค้าน รุกแผ่นดิน ถิ่นสำคัญ

ออกเสียงบั่น ทุกขั้นตอน ก่อนสายไป.

 

แผ้วจิต  คิดผ่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรียพันธ์ความเห็น (0)