ความเสี่ยงของมารดาหลังคลอด ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

มารดาหลังคลอดเป็นลมขณะไปห้องน้ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ คือ

1. ประเมินสภาพมารดาหลังคลอดด้านร่างกาย ความอ่อนเพลีย ความหิว

2. ให้การดูแลตามสภาพของมารดาหลังคลอดถ้ามีความหิงเนื่องจากมีการงดน้ำและอาหารมาก่อนคลอดหลายชั่วโมง ควรให้การดูแลให้มารดาหลังคลอดรับประทานอาหาร เช่น เครื่องดื่ม โอวัลติน

3. ให้มารดาหลังคลอดนอนพักบนเตียงนับจากเวลาที่คลอดบุตร 12 ชั่วโมง พร้อมติดป้าย "นอนพักบนเตียง ครบเวลา .....................น.."

4.ประเมินสภาพมารดาหลังคลอดก่อนไปห้องน้ำเมื่อครบ 12 ชั่โมง