ผมจำได้ว่าเมื่อ ผมเข้าโรงเรียน และเริ่มเรียนในชั้นบังคับ เวลาสอบปลายภาค ข้อสอบส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นแบบเติมคำ มีการเขียนตอบบ้างเล็กน้อย (แต่วิชาภาษาไทยอาจมีการออกให้แต่งความ=เรียงความ)

   และแล้วประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๓ เริ่มมีการทดลองออกข้อสอบแบบ multiple choice แบบ 4 ตัวเลือกเป็นครั้งแรก โดยใช้ในการสอบไล่ (ให้ขึ้นชั้น) ของปีการศึกษาปีนั้นด้วย

   ผมก็อยู่ในรุ่นทดลองนี้ด้วย และก็ใช้ต่อมาในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ

   ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสามารถในการขีดเขียนของเด็กไทยลดลงไปมาก คนรุ่นใหม่ที่จะมาแต่งตำราชนิดที่อ่านแล้วรู้เรื่องเลย ก็หาได้ยากขึ้นครับ

   เด็กรุ่นใหม่จึงเขียนไม่ค่อยเป็น

   แต่ตอนนี้เรามี GotoKnow เป็นสนามให้เด็กเหล่านี้ได้ฝึกหัดแล้วครับ (หวังว่าทางสคส.คงเห็นความสำคัญในจุดนี้ด้วย) และพวกเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญของเราในการสร้างนวัตกรรมของความรู้ในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ครับ