เพลง สัญญารักปากช่อง

นักร้อง น้ำอ้อย พรวิเชียร

จากปากช่องไปสู่เมืองวิไล

หัว-ใจมาด่วนลืม

ปากช่องแดนดง รักคงไม่ดูดดื่ม

เหงื่อน้องไหลซึม ทำไร่ไถนา

ข้าวโพด คงร้าง ข้าวฟ่างขึ้นรา

โอ้พี่จ๋า ลืมสัญญาเมื่อสา-ยัณห์

จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี

แล้วพี่มาเปลี่ยนผัน

ไปหลงชาวฟ้า ลืมสัญญาผูกพัน

นับเอ๋ยนับวัน วันที่จากไกล

เงินทองของหมั้น เรานั้นว่าไง

เหตุไฉน พี่ไปลับตา

พี่ลืมรอยรัก ที่เราสลักฝังรักแนบอุรา

ชาวป่าอย่างเรา เขาคงไม่กลับมา

เหลือเพียงน้ำตา เป็นเครื่องปลอบขวัญ

ปากช่องคงช้ำ หลงคำจำนรรจ์

สร้างสวรรค์วิมานอันเลื่อน-ลอย

พี่ลืมรอยรัก ที่เราสลักฝังรักแนบอุรา

ชาวป่าอย่างเรา เขาคงไม่กลับมา

เหลือเพียงน้ำตา เป็นเครื่องปลอบขวัญ

ปากช่องคงช้ำ หลงคำจำนรรจ์

สร้างสวรรค์วิมานอันเลื่อน-ลอย