การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

บุษยมาศ
การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

"การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา"

การรับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ :

ตำแหน่งศาสตราจารย์ 15,600 บาท

13,000 บาท

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 9,900 บาท

5,600 บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 บาท

3,500 บาท

หมายเหตุ :

1. ยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เหมือนเดิม

2. การรับเงินประจำตำแหน่งของ ศาสตราจารย์ 15,600 ต้องผ่านการประเมิน

3. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 18,910 บาท สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 23,230 บาท

ประเภทผู้บริหาร :

ตำแหน่ง ผอ. สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต 10,000 บาท

ตำแหน่ง ผอ.กอง/ เลขานุการคณะ 5,600 บาท

หมายเหตุ :

1. ผอ.สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท (ซี 8) ยังคงได้รับตามเดิม

2. ผอ.กอง/เลขานุการคณะ ที่ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ยังคงไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อไป

3. ทั้ง 1 และ 2 (ยกเว้น ผอ.กอง) ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินก่อน จึงจะได้รับตามอัตราที่ระบุไว้

กรณีที่แต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง ผอ.กอง ระดับ 7 ถ้าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ต้องมีประสบการณ์ในการเป็น ผอ.กอง มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี สำหรับ เลขานุการคณะ 7,8 ต้องมีการผ่านการประเมิน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ :

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท

ตำแหน่งเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

ตำแหน่งชำนาญการ 3,500 บาท

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น

2. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมิน

3. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาทเหมือนเดิม

***ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเงินประจำตำแหน่ง

จะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ***...ต้องมีการประเมิน,ประสบการณ์

เดิมปฏิบัติอย่างไร ใหม่ก็ปฏิบัติเช่นนั้น...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ข้าราชการ#เงินประจำตำแหน่ง#บุษยมาศ#ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา#การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 409326, เขียน: 20 Nov 2010 @ 15:09 (), แก้ไข: 05 Apr 2016 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 36, อ่าน: คลิก


ความเห็น (36)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณ Ico32...

 • ขอบคุณค่ะ...
อินทิรา
IP: xxx.207.130.20
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณบุษยมาศที่นับถือ

ดิฉันศึกษาข้อมูลในบล็อกของคุณบุษยมาศตลอด ต้องขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีๆและมีประโยชน์มาสื่อสารให้พวกเรารับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการปรับระบบการบริหารงานบุคคล วันนี้ต้องขอรบกวนถามท่านในอีกใน 2 ประเด็นดังนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

1. การจัดตำแหน่งและจัดประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมใหม่นั้น ใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาในการจัดคนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ

2. การได้รับเงินประจำตำแหน่งในสาขาวิชาชีพเฉพาะเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และกิจกรรมบำบัดที่ กพอ.กำหนดใหม่ หากหน่วยงานใดมีบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและปฏิบัติภาระกิจด้านนั้นอยู่ในหน่วยงาน และหากปัจจุบันครองตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาชำนาญการอยู่ จะสามารถขอย้ายเข้าตำแหน่งวิขาชีพเฉพาะที่ตนเองมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้อย่างไร

ขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งนะคะ

อินทิรา

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอินทิรา...

 • 1. การจัดตำแหน่งและจัดประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้เกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของประเทศไทยค่ะ...ถ้าจะให้เข้าใจ ผู้เขียนได้เขียนไว้หลายบล็อกหลายเรื่อง ลองศึกษาดูนะค่ะ...
 • 2. สำหรับเรื่องสิทธิของเงินประจำตำแหน่ง สิทธิเดิมเท่าใดก็ได้รับเท่านั้นค่ะ คือ ถ้าสิทธิเดิมได้รับ ก็จะได้รับเหมือนเดิม...ถ้ายังไม่ได้รับก็จะยังไม่ได้รับค่ะ...
 • สำหรับตัวคุณที่จะขอย้ายเข้าตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะคงต้องรอประกาศ ซึ่ง ก.พ.อ.พิจารณาแล้วอนุมัติให้ส่วนราชการปฏิบัติก่อนค่ะ...คือ ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินค่ะ...
อินทิรา
IP: xxx.123.128.22
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณอินทิรา...

 • ยินดีให้คำแนะนำค่ะ...ขอบคุณค่ะ...
กนกกันต์
IP: xxx.29.14.233
เขียนเมื่อ 

พี่บุษย์คะ อยากถามว่า กรณีที่แต่งตั้งรักษาการ ผอ.กอง(กฎกระทรวง)แทนตำแหน่งที่ลาออก ทำได้กรณีใดบ้าง (แต่งตั้งจาก ผอ.กองภายในที่ ม.กำหนดกรอบใหม่-ชำนาญการ7 ค่ะ)

กนกกันต์
IP: xxx.29.14.247
เขียนเมื่อ 

การที่จะส่งเรื่องประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (1) อายุงานครบ 1 ปี (2) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และวิธีการที่ กพอ.กำหนด ถามว่า (2) หาได้จากที่ใด ต้องรอ สภา ม.กำหนดหรือไม่ และถ้า ม.ไม่ออกให้สักทีจะทำเช่นใด

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณกนกกันต์...

 • ต้องรอเกณฑ์ใหม่จาก ก.พ.อ. ให้ดำเนินการค่ะ...
 • และต้องรอ สภามหาวิทยาลัยด้วยค่ะ...ถ้า ม. ยังไม่ออกข้อบังคับ ก็ต้องรอค่ะ...
 • เพราะอำนาจขึ้นอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยค่ะ...
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับอย่าลืมเรื่องพนักงานราชการนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณ amnat...Ico32...

 • ค่ะ...ไม่ลืมหรอกค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ...
ถวิล
IP: xxx.172.127.26
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

อยากเรียนถามว่า กรณีที่เป็นชำนาญการระดับ 7 อยากทราบว่า

๑. หากได้รับคำสั่งให้รักษาการผู้อำนวยการกอง (ตามโครงสร้างของม.) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วจะได้รับเท่าไหร่ เงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้าง

๒. กรณีที่มหาวิทยาลัย.แต่งตั้งสายผู้สอน คือตำแหน่ง ผศ. ระดับ 8 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ ได้รับเท่าไหร่

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ถวิล

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณถวิล...

 • การได้รับคำสั่งให้รักษาการ ผอ.กอง ไม่สามารถรับเงินประจำตำแหน่งได้ค่ะ การได้รับเงินประจำตำแหน่งนั้น ต้องได้รับการประเมินก่อนค่ะ แล้วจึงทำเรื่องไปขอเลขประจำตำแหน่งที่ สกอ. ก่อนแล้วทำเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง... จึงจะได้รับเงินประจำตำแหน่งค่ะ...
 • ให้ดูเกณฑ์ที่ประกาศใหม่นะค่ะ สำหรับ ม. แต่งตั้งสายผู้สอน รก.ในตำแหน่ง ผอ.กอง ก็ไม่สามารถรับเงินประจำตำแหน่งได้ค่ะ...จนกว่าจะได้รับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งได้ค่ะ ...ประกาศ กพอ.ขณะนี้ ข้าราชการสายวิชาการก็ไม่สามารถมาอยู่ในสายบริหารแล้วนี่ค่ะ ต้องกลับไปอยู่ในสายวิชาการของตนเองค่ะ...ให้ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการประเภทผู้บริหารด้วยนะค่ะ...เนื่องจากปัจจุบันเป็นการแยกกลุ่มข้าราชการกันอย่างชัดเจนแล้ว เช่น ประเภทสายวิชาการ ประเภททั่วไป ประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะไงค่ะ...ไม่สามารถข้ามกลุ่มประเภทกันได้เหมือนเช่นแต่ก่อนแล้วค่ะ...
PATT
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ คุณบุษยมาศ

ผมรบกวนสอบถามเพื่อขอความรู้ดังนี้

1. ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(PC)ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ ผอ.กอง/เลขาฯคณะ จำเป็นหรือไม่ว่าต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ซี7/8) เพราะผู้อำนวยการจะเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

ขอบคุณคับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ PATT...

 • ค่ะ ถ้าปัจจุบัน เมื่อยังไม่ได้เป็น ผอ.กอง/เลขาคณะ ทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษกันค่ะ ถ้าจะเป็นตำแหน่งประเภทบริหารต้องทำการประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นผอ.กอง/เลขาคณะค่ะ...
 • สำหรับสายวิชาการนั้น ไม่สามารถประเมินมาเป็น ผอ.กอง/เลขาคณะได้ค่ะ...
PATT
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคับ ตอบไวมากๆ ผมขอสอบถามต่อนะคับ

แล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งปฎิบัติการจะไม่สามารถประเมินตัวเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งได้ใช่มั้ยครับ.. และถ้าใช่ ตำแหน่งขั้นต่ำที่สามารถประเมินตัวเองเข้าสู่ตำแหน่งได้คือตำแหน่งอะไรคับ

ขอบคุณคับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ PATT...

 • ถ้าอยู่ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะประเมินตนเองให้สูงขึ้นได้นั้น คือ ชำนาญการ ค่ะ
 • ให้คุณคลิกที่สารบัญ ด้านขวามือนะค่ะ เพราะพี่ได้นำเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นไปแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ ลองดูนะคะ...
กอไผ่ไร้หนาม
IP: xxx.84.114.34
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามว่า เหตุใด เงินประจำตำแหน่งของครู คศ.3 ถึงเป็น 5600 คูณสอง แล้วทำไมทางกระทรวงถึงไม่กำหนดออกมาเลยว่าเป็น 12000 ไปเลย เวลาอ่านบทความที่ไหนเขาก็จะบอก 5600 แต่พอถามบุคลากรทางการศึกษา ก้ได้รับคำตอบว่า 5600 คูณสอง..ตกลงอะไรกันแน่ แล้วข้าราชการประเภทอื่น ที่มีระดับ ชำนาญการพิเศษ เช่นเดียวกับ ครูคศ.3 จะได้คูณสองด้วยหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณกอไผ่ไร้หนาม...

 • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 X 2 นั้นหมายความว่า เงิน 5,600 บาท ในส่วนแรกเรียกว่า "เงินประจำตำแหน่ง" สำหรับอีก 5,600 บาท ในส่วนที่ 2 นั้น เรียกว่า "ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง" ค่ะ เมื่อรวมกันก็คือ 5,600 X 2 ไม่สามารถนำมารวมกันเป็น 12,000 บาทได้ค่ะ
 • ความหมายของ 5,600 X 2 ก็คือ "เงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง" ไงค่ะ...ไม่ใช่เงินประจำตำแหน่งทั้งหมดค่ะ
 • สำหรับสมัยก่อนจะมีเพียงแค่เงินประจำตำแหน่งเท่านั้นค่ะ แต่ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งเพิ่งจะมามีตอนในสมัยอดีตท่านนายกทักษิณ นี่เองค่ะ
 • มีเสียงเล่าลือกันมาว่า หากวันใดวันหนึ่งรัฐไม่มีเงินจ่ายให้ก็อาจงดในส่วนเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งได้ จะจ่ายเฉพาะเงินประจำตำแหน่งในส่วนแรกเท่านั้น....แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังไม่เห็นเป็นไปตามเสียงเล่าลือนั้นค่ะ ก็ยังจ่าย "เงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง" กันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ...
 • สำหรับชำนาญการพิเศษ จะจ่าย 3,500 บาท ไม่มีคูณใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ ไม่เหมือนกับครู ค.ศ. 3 เพราะใช้กฎหมายคนละฉบับกันค่ะ ชำนาญการพิเศษจะใช้อิงกับกฎหมายของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นกฎหมายในการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.พ. เป็นกฎหมายใหญ่ในการบริหารงานภาครัฐค่ะ สำหรับครู ค.ศ. 3 ใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งค่ะ...
patt
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุรสำหรับความรู้คับ (เพิ่งได้เข้ามาคับ)

มีอีกประเด็นคับ คือ ตามกฎหมาย คำว่า รักษาการผอ..... ถือว่าได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ผอ. หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ patt...

การรักษาการ ผอ. ไม่ถือว่าดำรงตำแหน่งในระดับ ผอ.หรอกค่ะ เพียงแต่เป็นการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ ก่อน และก็ยังไม่ใช่ ผอ.ตัวจริง หรืออาจใช่ ถ้ามีการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็ประเมินได้ไงค่ะ...

คนจะย้ายเข้าราชภัฎ
IP: xxx.172.110.133
เขียนเมื่อ 

สอบถาม คุณบุษยมาศ ครับ ผมเป็นครู คศ.3 ถ้าโอนไปราชภัฎ จะได้เงินประจำตำแหน่ง 5600x2 หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คนจะย้ายเข้าราชภัฏ...

 • ปัจจุบัน ตามมติ ครม. จะมีมติให้ ม.รับย้ายได้เฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติงานจาก ม.ต่าง ๆ ด้วยกันเองนี่ค่ะ สำหรับหน่วยงานอื่นไม่สามารถรับย้ายได้ค่ะ...
ละเอียด สกุลรัตน์
IP: xxx.28.66.8
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณบุษยมาศ ที่นับถือ

มีเรื่องขอความรู้ค่ะ

เดิมเป็นนักวิจัย ชำนาญการ 8 (เป็นมาประมาณ 10 ปีแล้ว) รับเงินตอบแทนเดือนละ 3,500 บาท เมื่อปรับเข้าแท่ง (21 กย) ได้รับการปรับเป็นนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ขอถามว่าจะได้รับการปรับเงินตอบแทนเป็นเดือนละ 5,600 บาท หรือไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณละเอียด...

 • ให้คุณศึกษาข้อความตรง หมายเหตุ ในบล็อกที่แจ้งค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ ขอถามเพิ่มอีกว่า "วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ" คืออันเดียวกันหรือไม่ เพราะเห็นจากการจัดประเภทตำแหน่ง 4 ประเภท ประเภทที่ 2 คือวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ จึงเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกัน

ในรายละเอียดบัญชีที่จัดเข้ากุล่ม จะบันทึกมาว่า ชื่อ.................. ตำแหน่งนักวิจัย ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ แต่ถ้าไม่ใช่อันเดียวกัน ขอความรู้ด้วยค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไร

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณละเอียด...

 • ใช่ค่ะ เป็นประเภทตำแหน่ง ซึ่ง กพอ. กำหนดให้มี 4 ประเภท ได้แก่ วิชาการ บริหาร วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป ค่ะ สำหรับ ระดับ ในกลุ่มของประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แยกเป็น ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ค่ะ คุณอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ตามนี้ค่ะ
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/706/219/original_bussayamas909.pdf?1301453409
 • หรือ ให้คลิกที่ สารบัญด้านขวามือด้านบนของคุณดูนะคะ จะมีบล็อกเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคล ซึ่งผู้เขียนนำมาเขียนเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบกันค่ะ ลองดูนะคะ จะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเลยเชียวค่ะ ขอบคุณนะคะ...
อุฬาริน
IP: xxx.28.78.12
เขียนเมื่อ 

ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาทเหมือนเดิม หมายความว่า

ตัวอย่างเช่น บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ อยากเรียนถามว่า ถึงแม้ว่าได้คำสั่งชำนาญการพิเศษหลังปรับเป็นระบบแท่งแล้ว

มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3500 หรือเปล่าคะ หรือได้เฉพาะคนที่เป็น ซี 8 เดิม ก่อนปรับระบบแท่ง

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณอุฬาริน

หากได้มีคำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษหลังปรับเป็นระบบแท่งแล้ว จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 ก็ต่อเมื่อ

ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินก่อนค่ะ ดูตรงหมายเหตุด้านล่างค่ะ

อุฬาริน
IP: xxx.28.78.147
เขียนเมื่อ 

แล้วในส่วนของบรรณารักษ์ หลังปรับเข้าแท่งจึงไม่ได้ 3500 เข้าใจถูกต้องใช่ไหมค่ะ แต่ดิฉันสงสัยในระเบียบกระทรวงการคลังเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ในข้อ “ข้อ ๖/๑ ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง แต่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลยไม่แน่ใจว่า ในข้อนี้ ชำนาญการพิเศษ มีสิทธิ์ได้ 3500 หรือป่าวคะ หลังจากได้คำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษ หลังปรับเข้าแท่ง (มีบางม. ได้ใช้ระเบียบตัวนี้จ่ายเงินค่าตอบแทนหลังการปรับเป็นชำนาญการพิเศษแล้วน่ค่ะ

ก้อเลยสงสัย ว่าใช้ระเบียบตัวนี้หรือปล่าว

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

อุฬาริน

อร่าม
IP: xxx.14.5.99
เขียนเมื่อ 

ขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนคะ

1. วิชาชีพเฉพาะ

- ระดับชำนาญการ 3,500  (ถ้ายังไม่เคยได้รับ ต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์)

- ระดับชำนาญการพิเศษ 5,600+5,600  (ถ้าเคยได้รับ 3,500  ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  : ต้องผ่านการประเมินอื่นใดหรือไม่คะ)

- ระดับเชี่ยวชาญ  9,900+9,900

- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000+13,000  บาท

2.  เชี่ยวชาญเฉพาะ

-  ระดับชำนาญการ  ไม่มีเงินตำแหน่ง+ค่าตอบแทน

- ระดับชำนาญการพิเศษ  ค่าตอบแทน 3,500  บาท

- ระดับเชี่ยวชาญ  9,900+9,900

- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000+13,000  บาท

เข้าใจถูกต้องไหมคะ 

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณอร่าม...

 • ข้ออื่น ๆ เข้าใจถูกต้องค่ะ แต่สำหรับข้อนี้ ระดับชำนาญการพิเศษ 5,600+5,600 (ถ้าเคยได้รับ 3,500 ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี : ต้องผ่านการประเมินอื่นใดหรือไม่คะ) ...พี่ว่า ถ้าเคยได้รับแล้ว ก็ไม่ต้องประเมินนะคะ ได้รับเงิน 3,500 บาทเลย ลองศึกษาตามนี้นะคะ 
 • http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/634/997/original_bussaya1111.PDF?1287736409 
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/402907
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะสำหรับการตอบคำถาม แต่ยังคงมีข้อสงสัยอีกประการหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจคะ จากเงื่อนไขการรับเงินตำแหน่งที่อ่าน ระบุว่า "วิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับเงิน 3,500 บาท และเมื่อดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษครบ 1 ปี จะได้รับเงิน 5,600" อันนี้หมายความว่า 1. ระยะเวลาดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษครบ 1 ปี นับตั้งแต่เมื่อไรคะ 2. ถ้าครบ 1 ปี ก็จะได้รับเงิน 5,600 บาท ได้เลย โดยมิต้องผ่านการประเมินใช่ไหมคะ

ขอบคุณคะ

ครองศักดา
IP: xxx.29.37.57
เขียนเมื่อ 

กรณีเงินตำแหน่งบริหาร ขอเรียนถามว่า "กอง" ในมหาวิทยาลัยในที่นี้หมายถึงระดับรองคณบดีขึ้นไป ใช่ไหมครับ ประธานสาขา หัวหน้าภาค จะถือว่าเทียบเท่ากองหรือไม่ครับ

สุ
IP: xxx.29.33.202
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนเท่าใดคะ (ก่อนเข้าแท่งเป็นชำนาญการ ระดับ 8) ขอบคุณค่ะ

พงษ์
IP: xxx.49.221.73
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ,ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะใช่?(แต่ไม่อยู่ใน 26 วิชาชีพเฉพาะที่กำหนด?)ไหมครับ ถ้ามีเงินประจำตำแหน่ง ต้องได้ ชำนาญการพิเศษ ก่อน ค่อยได้รับ 3,500 บาท หรือ เงิน 5,600 บาท ปรับใหม่ แล้วล่าสุดคือกรอบวงเงินเท่าไหร่ครับผม ขอขอบคุณครับ