การส่งเสริมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

ครูกั๊ก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝึกวิชาชีพเสริมสวย สร้างเสริมประสบการณ์ ร่วมกับเครือข่าย

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิชาเสริมสวยจึงอยากให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าด้านอาชีพจึงได้จัดสอนหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าการดูแลผิวพรรณ ร่วมกับเครื่องสำอางค์คัฟเวอร์มาร์คขึ้น  ในวันที่ 17-19  พฤศจิกายน  2553  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางค์และการแต่งหน้าในแบบต่างๆ  เน้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านบุคคลิกภาพความงามที่ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้ในชิวิตประจำวัน  สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน กศน.ความเห็น (1)

แวะมาทักทาย เก่งจริงนะคนนี้