เปรียบความรักดังต้นไม่

ชลาดล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความผูกพันอาจเริ่มตรงความถูกชะตา
ต้นไม้ไม่ได้ขึ้นตรงไหนก็ได้ . . .
สภาพดินที่ต่างไป . . . ย่อมเป็นเหตุผล
ความรู้สึกดีดีที่เกิดมีต่อใครสักคน
ย่อมไม่ใช่เพราะสับสน . . . จนไม่เลือกเวลา
ฉันจึงไม่เคยเชื่อว่า เราจะรักใครก็ได้
ความอ่อนไหว . . .ไม่ใช่ผืนดินที่มีค่า
ความผูกพันอาจเริ่มตรงความถูกชะตา
แต่ไม่อาจรักษาไว้ ด้วยความโชคดี
ที่รู้สึกกับเธอ . . .ก็เพราะเป็นเธอ
เพราะรู้จักกันมาเสมอ . . .เพราะค่อย ๆ รู้ใจดวงนี้
ถ้าเปรียบรักฉันเป็นต้นไม้ . . . ใจเธอก็เป็นดินที่ดี
รักจึงเต็มใจเติบโตเต็มที่ . . . ณ ผืนดินแห่งนี้แห่งเดียว
บทความข้างต้นจำที่มาไม่ได้ขอโทษด้วยกันน่ะค่ะ   เอามาแบ่งปันให้อ่าน  เพราะตรงกับความรู้สึกดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chonlada12ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องเลยครับ กับนิยามของความรัก

คมกริบเชียวครับ ใจฉันเป็นเช่นต้นไม้เธอคือดินให้ต้นไม้งอกงาม