หินประหลาด ชาวต่างประเทศชอบมาดู

แหล่งเีรียนรู้ระดับโลกแต่เดิมมาเป็นทางไปโรงเรียนผมเอง ซึ่งก็มีชาวต่างประเทศหลายคณะ
มาศึกษาก้อนหิน และสกัดหาซากฟอสซิล ในหินปูนเหล่านี้ ก่อนหน้า
ไม่เคยทักทายชาวต่างประเทศเหล่านั้นหลายคณะ มีทั้งเยอรมัน
ออสเตรเลีย อเมริกา ฯลฯ มาจากมหาวิทยาลัยดัง ๆ ทั้งหลาย วันหนึ่ง
มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีมาด้วย จึงได้ถามเขาว่าทำไมก้อนหิน
เหล่านี้จึงน่าสนใจ เขาตอบว่าเป็นหลักฐานการชนกันของไหล่ทวีปเมื่อ
ยุคออโดวิเชียน การสกัดเอาหินไปนั้นเพื่อศึกษาซากฟอสซิลในยุคนั้น
ผมก็เลยอ๋อ แค่หินเพียงก้อนเดียวถ้าไม่ได้คิดสงสัยอะไรก็คงกลายเป็น
หินที่ไร้ค่าและไม่น่าสนใจ เพียงคำถามเดียวที่เราสงสัย เราก็ได้คำตอบ
อย่างกระจ่างแจ้ง ขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีที่ให้ข้อมูลครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ

        หินก้อนเดียวที่เหลือไว้เป็นหลักฐานการชนกันของไหล่ทวีปยุคออโตวิเชียน

เพียงคำถามเดียวที่เราสงสัย ก็ได้รับคำตอบอย่างกระจ่างแจ้ง

ถ้าเราไม่ถามก็ไม่มีใครบอก และก็อยู่กับก้อนหินนั้นด้วยความไม่รู้ต่อไป

Krudala เองก็เคยนะคะ  สงสัยแล้วแต่เก็บไว้ในใจ  เหมือนครูที่สอนคิดเลขในใจ

เด็กยุคใหม่สงสัยแล้วต้องกล้าถามค่ะ แล้วจะได้ความรู้มากมาย

                        ขอบคุณข้อคิดดีๆค่ะ

                                   

เขียนเมื่อ 

น่าไปเที่ยวนะครับ

เขียนเมื่อ 
  • ท่านผอ.วัฒนาครับ
  • รวบรวมข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเก็บเป็นข้อมูลให้นักเรียนเรียนรู้นะครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • บุษราแวะมาชม "หินประหลาด" "แค่หินเพียงก้อนเดียวถ้าไม่ได้คิดสงสัยอะไรก็คงกลายเป็นหินที่ไร้ค่าและไม่น่าสนใจ เพียงคำถามเดียวที่เราสงสัย เราก็ได้คำตอบ
    อย่างกระจ่างแจ้ง"
     เป็นมุมมองดี ๆ ที่ชวนคิดต่อค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                         

เขียนเมื่อ 

หลักฐานทางธรณีวิทยาเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมต่อปัจจุบันกับประวัติศาสตร์

ผู้สนใจย่อมรู้คุณค่าเพื่อพัฒนาต่อยอดให้คุณทางปัญญากับมวลมนุษย์คะ

ขอบคุณคะ อยากไปเที่ยวชมคะ

เขียนเมื่อ 

อ๋อ! แค่หินก้อนเดียว 

แต่บอกเรื่องราวอะไรตั้งมากมาย 

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ค่ะ