ณรงเดช

ณรงเดช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู ค.ศ.3
โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"
Usernamenarongdach_naram
สมาชิกเลขที่20281
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่      :  ตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

การศึกษา : ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

             : ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

             : ครุศาสตรบัณฑิต  (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

             : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

 

ประวัติการทำงาน

2533              :  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

2538              :  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร

2543 - ปัจจบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี" 

                       อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร