14.11.2553 กิจกรรมวันนี้ต้องใช้หนังสือพิมพ์ประกอบการสอน


บันทึกหลังสอนครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียน 2/2553

กิจกรรมวันนี้ต้องใช้หนังสือพิมพ์ประจำ กศน.ตำบลประกอบการสอน

14 พฤศจิกายน 2553

              วันนี้ ได้มาพบกลุ่มเป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังจากที่เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน ได้ไปอบรมการเขียนแผนบูรณาการมาที่ ห้องประชุมศูนย์ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามา วันนี้ร้อนวิชารีบนำแผนบูรณาการหน่วยที่ 1 ของ ม.ปลาย กลับมาสอน ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ว่า "ครอบครัวดี สังคมมีสุข" แต่ในการสอนจริงก็ต้องมีการปรับวิธีการ และ กิจกรรมบางส่วนบ้างนะค่ะ

               กิจกรรมที่ 1 ของวันนี้ ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และช่วยกันค้นหาข่าวใน หนังสือพิมพ์ ที่เป็นข่าวที่ผู้เรียนอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจ หรือสะดุดใจ แล้วนำมาสรุป และวิเคราะห์ถึงว่าเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นในบ้านเมือง ก็จะได้ข้อสรุปออกมาหลายประเด็น

                เช่น สังคมเสื่อมศีลธรรม ยาเสพติดระบาด สื่อๆไม่สร้างสรรค์ หรืออีกหลายสาเหตุ ที่เป็นเหตุผลให้สังคมเสื่อมทราม

                กิจกรรมที่ 2 ยังอยู่ที่ หนังสือพิมพ์เหมือนเดิม ที่นี่เปลี่ยนเป็นให้หาข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บ้าง และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใด "มนุษย์" ตัวเล็กนิดเดียว แต่ทำไมจึงเป็นสาเหตุของการทำลายธรรมชาติได้มากกว่าสาเหตุอื่น

                 โดยให้ทุกคนทำกิจกรรมทั้ง 2 ข้อ ในสมุดค่ะ ครูสุ่ม ผู้เรียนหลาย ๆ ออกมานำเสนอผลงานของตัวเองในสมุด แล้วร่วมกันพูดคุยเรียนรู้ร่วมกัน

                  ตอนช่วงท้ายเราให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังกิจกรรมด้วย ทุกคนได้คะแนนดี นะค่ะ 8 ข้อ ถูก 7 เป็นไงเด็กสามกอฉลาดจริงๆ

ปล.สัปดาห์นี้มีหน่วยงานสาธารณสุข นำยาสามัญประจำบ้าน มาแจก นักศึกษา กศน.ตำบลสามกอ ทั้งหมด 60 ชุด ต้องขอขอบคุณนะค่ะ

       แล้ว นักศึกษาสามกอที่ไม่ได้มาเรียนในสัปดาห์นี้ทราบด้วยนะค่ะ

ครูให้ กรต.ครั้ง 1

               ให้นักศึกษาไปค้นหาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มาคนละ 1 เรื่องแล้วคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดลงสมุดมาส่งครูสัปดาห์หน้านะค่ะ แต่มีเงื่อนไขว่าต้อง ไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ Internet เท่านั้น โดยระบุมาด้วยว่า เรื่องที่นักศึกษาค้นคว้ามานั้น นำมาจากเว็บไซร์ไหน อ้อ สำหรับผู้ที่ไม่มีเน็ต ที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอเสนา บริการฟรี ทุกวันค่ะ ถ้าใครหาไม่มีเน็ตจริงๆ จะอนุโลมให้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้ ก็มารายงานครูเป็นรายบุคคลแล้วกันนะค่ะ

                ส่วนสัปดาห์หน้า วันที่ 21 พ.ย 53 ตรงกับวันลอยกระทง กศน.สามกอ จัดจัดกองผ้าป่าถวายวัดสามกอ 1 กอง ใครไม่ได้มาสัปดาห์นี้ อาทิตย์หน้าแต่งตัวเรียบร้อยๆมานะค่ะ จะนิมนต์พระมารับกองผ้าป่าที่ กศน.ตำบล ใครใคร่ทำบุญก็เตรียมปัจจัยมา ใครมีข้าวสาร กล้วย ส้มโอ ต้นผ้าป่า ยารักษาโรค และ อื่นๆ ก็นำมาด้วยนะจ๊ะ

มีต่ออีกนิดนะจ๊ะ

สำหรับคนมาสายเป็นประจำ จะต้องโดนเต้นหน้าชั้นเรียนประจานอาการเข้าห้องช้ากว่าเขาแบบนี้นะค่ะ เวลาพบกลุ่ม  09.00 -12.00 นาฬิกาค่ะ

          

หมายเลขบันทึก: 408365เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2010 15:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 10:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

เป็นกิจกรรมที่ดี แอบนำไปใช้บ้างได้ไหมเอ่ย

  • นักศึกษาสนุกกับกิจกรรมน่าดูนะคะ
  • แบบเรียนยังไม่มาใช่เปล่าคะ

ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะค่ะ

กิจกรรมที่ต้องทำส่งครูในสัปดาห์ที่ 14 พ.ย.53 ผู้เรียนต้องมีงานข้างล่างนี้ลงสมุดนะค่ะ

กิจกรรมที่.......ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และช่วยกันค้นหาข่าวใน หนังสือพิมพ์ ที่เป็นข่าวที่ผู้เรียนอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจ หรือสะดุดใจ แล้วนำมาสรุป และวิเคราะห์ถึงว่าเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นในบ้านเมือง ก็จะได้ข้อสรุปออกมาหลายประเด็น ***************************************************************** กิจกรรมที่....แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 1. เหตุใดจึงกล่าวว่า “มนุษย์” คือตัวการสำคัญที่เป็นผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. ในชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ มีทรัพยากรชนิดใดมากที่สุด ผู้เรียนจะมีวิธีช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรชนิดนั้นได้ อย่างอย่างไรบ้าง

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………….

ชื่อกลุ่ม ...........................................................

สมาชิก

1..................................................................... 2..................................................................... 3..................................................................... 4..................................................................... 5..................................................................... ****************************************************************** แบบทดสอบ กิจกรรมที่ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ปัญหาการจราจรติดขัดตามเมืองใหญ่ ๆ นอกจากจะทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะทำให้เกิดผลเสีย ทางใดอีก

ก. ทำให้คนฝ่าฝืนกฎหมาย ข. ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ค. ทำให้รถยนต์เสื่อมสภาพเร็ว ง. ทำให้สูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

2. เราจะแก้อากาศเป็นพิษอย่างเช่นในกรุงเทพฯ โดยวิธีใดจึงจะดีที่สุด

ก. ลดจำนวนรถยนต์ลง ข. ไม่ส่งเสียงดังในโรงภาพยนตร์ ข. ปลูกต้นไม้ให้มาก ง. ขยายเขตเมืองให้กว้างออกไปอีก

3. การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ข. ไม่ส่งเสียงดังในโรงภาพยนตร์ ค. ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย ง. ติดตั้งระบบป้องกันไอเสียในรถยนต์

4. ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ เพราะเหตุใด

ก. สินค้ามีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย ข. ปริมาณการผลิตสินค้าน้อยลง ค. ไม่สนับสนุนให้เอกชนส่งสินค้าออก ง. มูลค่าราคาสินค้าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้านำเข้า

5. สาเหตุอะไรที่ทำให้ฝนมีสภาพเป็นกรด ก

. ก๊าซที่มีออกไซด์เป็นตัวประกอบ ข. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ข. ออกไซด์ของไนโตรเจน ง. คาร์บอนมอนนอกไซด์

6. มลภาวะเป็นพิษที่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หมายถึง

ก. ออกซิเจนในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ข. คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ค. ออกซิเจนในอากาศมีปริมาณเท่าเดิม ง. คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีปริมาณน้อยลง

7. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานอันเกิดจากปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก. ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ข. ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ค. ปัญหาการจราจรติดขัด ง. ปัญหาการศึกษา

8. ข้อใดเป็นการใช้พลังงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก. การทิ้งขยะมูลฝอย ข. การปล่อยน้ำเสีย ค. การคุมกำเนิดของประชากร ง. การควบคุมหรือป้องกันอากาศเสีย

คะแนนที่ได้..........................คะแนน *****************************************************************

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี