งาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 2 (28 – 29 ก.ค. 49)

         ณ วันนี้ ผมมั่นใจมากครับว่างาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 2 (28 – 29 ก.ค. 49) จะประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเมื่อเราจัดครั้งที่ 1 ในปีที่แล้วเป็นอย่างมาก

         ทั้งนี้ก็ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแม่งานใหญ่คือ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.เสมอ ถาน้อย) ผนวกเข้ากับประสบการณ์เดิมจากปีที่แล้วของน้อง ๆ ในทีมงานวิจัย รวมทั้งความร่วมมือของกัลยาณมิตรจากทั้งภายใน มน. และภายในเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง และความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ทั่วประเทศที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราในการที่จะช่วยกันพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย และระบบบริหารงานวิจัยของชาติให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

         บันทึกสั้น ๆ นี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกท่านหาโอกาสเข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ช่วยกันเตรียมงานเป็นอย่างดี

         ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 – 55 – 261000 ต่อ 1577, 1647 หรือที่ www.research.nu.ac.th

         กำหนดการ (เล่มซ้ายมือ) มี 30 หน้า ส่วน Abstract (เล่มขวามือ) มี 235 หน้าครับ

 
 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

สิริกร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

มีรายละเอียดในเล่มกำหนดการ มาฝากค่ะ

http://www.research.nu.ac.th/nuresearch/dl/sc.pdf