มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

  Contact

  ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาภาษาอังกฤษ3   รหัสวิชาอ22101

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2

Post ID: 406821, Created: , Updated, 2012-06-22 01:47:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Flowers: 1, Comments: 1, Read: Click

Tags #ตัวชี้วัด

Recent Posts 

Comments (1)

ไม่ลองทำดู ก็ไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้น