ควันไฟ-การนำเสนอ

ให้ข้อมูลและความเข้าใจ

 

เนื่องจากเรื่องควันไฟส่งผลกระทบ (Impacts) มากต่อชีวิตความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจของประชาชน

เว็บไซค์ของ National Environment Agency ของประเทศสิงค์โปร์ (http://app.nea.gov.sg/psi/) นำเสนอข้อมูลการตรวจวัดเป็นดัชนีมาตรฐานมลพิษ (Pollutant Standards Index)

เพื่อประชาชนสามารถใช้ชีวิตและรักษาสภาพเศรษฐกิจได้ตามสภาพ

===========<><><>

อรรถชัย, เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)