ควันไฟ

เกิดจากมนุษย์

 

การเกิดขึ้นของควันไฟในพื้นที่ Bengkalis ในจังหวัด Riau บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนิเซีย (http://www.wikimapia.org/#lat=1.49&lon=102.08&z=11&l=0&m=b&search=Bengkalis%2C%20Riau)

 

ทำให้ทางการต้องส่งทีมปราบไฟลงพื้นที่ เนื่องจากควันไฟครอบคุลมพื้นที่หลายส่วนในประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย

ควันไฟเกิดตามสภาพอากาศที่แห้งแล้งและการเตรียมการเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันและพืชอาหารอื่นของเกษตรรายย่อย

อีกไม่นานก็จะถึงภาวะควันไฟในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ด้วยสภาพและเหตุผลคล้าย ๆ กัน

==========<><><>

อรรถชัย, เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)