chilhood

yoke
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Education For All

การพัฒนาการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆทีเด็กควรได้รับในแต่ละวันที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้สอดคล้องกับบริบทรอบๆชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน childhoodความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เมื่อผ่านด่านแรกของการให้กำเนิดชีวิตมาได้  พ่อแม่บางคนอาจเข้าใจว่าของขวัญอันลำค่าจากธรรมชาติชิ้นนี้จะเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อันละเอียดอ่อนมันมีค่ายิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก

 

เขียนเมื่อ 
เด็กน้อยที่ร่าเริงอยู่ในโลกแห่งสายรุ้ง  รอคอยการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและกำลังเจริญเติบโตพร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่  เรามาช่วยกันเติมเต็มความฝันอันสวยงามให้กับพวกเขามอบความรักและความเข้าใจเมื่อวันสดใสของเด็กน้อยที่น่ารักทุกคน  รักนะค่ะเด็กๆ