๑๙. รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ป้องกันการกระจายของสารพิษออก สู่สิ่งแวดล้อม ขยะอิเลคทรอนิกส์  หยุดภาวะโลกร้อน และหยุดการปนเปื้อนจีเอ็มโอสู่สิ่งแวดล้อมและอาหาร

สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ห้อง C202 .สายลม พญาไท กทม. 10400

http://www.greenpeace.org/seasia/th/

 

 

 

นิติบุคคลรณรงค์สิ่งแวดล้อม สามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องการขอรับทุนและการสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

60-1   พิบูลย์วัฒนา 7 .พระรามที่ 6 พญาไท กทม 10400

โทร. 02-278-8400-19 ต่อ 1838

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)