E-learning วิชาชีววิทยาทั่วไป

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ท่านใดมีประสบการณ์ในการทำ e-leraning วิชา ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับ นิสิตนักศึก ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่วิชาเอกชีววิทยา เรียน มีความเห็นอย่างไรครับ ทั้งในเรื่อง หนังสือประกอบ และ การแบ่งเนื้อหาหน่วยการเรียน ในการทำ e-learning วิชานี้ และยิ่งมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ก็ยินดีครับ เพื่อจะได้พิจารณา นำมาประกอบให้ดีขึ้น

        เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานการทำ e-learning วิชาชีววิทยาทั่วไป (General Biology) ได้นัดประชุมเรื่องการแบ่งงานการทำในกลุ่มผู้สอนวิชานี้ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชาชีวิทยา 6 คนด้วยกัน   แต่ถึงเวลานัดมีผู้มาประชุม 3 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด  ถือว่าครบองค์ประชุม จึงพิจารณาเรื่องการจัดแบ่งงานต่าง ๆ ดังนี้

1.      พิจารณาว่าควรจะจัดแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นกี่หน่วยการเรียน  ควรใช้หนังสือเล่มใดเป็นหลัก เพื่อลดการซ้ำซ้อนระหว่างผู้สอนให้น้อยที่สุด ในระหว่างการเตรีมของแต่ละคน โดยดูจากข้อกำหนดกลางที่สำคัญคือ แต่ละหน่วยการเรียน/บท/เรื่อง ประกอบด้วย
 1.1             มีจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหา ประมาณ 8  15 หน้า (กระดาษ A4 แบบอักษร Angsana New ขนาด 16)
 1.2             สไลด์สรุปเนื้อหา (ไฟล์ Microsoft Power Point) ไม่เกิน 30 สไลด์ เพื่อใช้ทำวีดิทัศน์ประกอบสไลด์
 1.3             อาจารย์ผู้ผลิต จะต้องทำการบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการสอนหรือบันทึกเสียง เพื่อใช้ประกอบสไลด์ในแต่ละหน่วยการเรียน เวลา ประมาณ 20 – 30 นาที
 1.4             อาจารย์ผู้ผลิต จะต้องเข้าอบรมการใช้งานระบบ MSU-Cyberclass และระบบการจัดการเรียนแบบ e-learning อย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยศูนย์ CARD
 1.5             สื่อต้นแบบ e-learning ที่ผลิตขึ้น จะต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านสื่อการสอน ด้านโปรแกรทคอมพิวเตอร์ และ ด้านเนื้อหาและวัดผล และทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  

 หลังจากการพิจารณา ที่ประชุม สรุปว่า
 1.     ใช้หนังสือ Campbell N.A. and Reece J.B. (2005) Biology (7th.Edition) New York , Acadamic Press. เป็นหนังสือหลัก
 2.     แบ่งเนื้อหาออกเป็น 16 หน่วยการเรียน ตามที่เสนอไปในตอนแรก

2.      พิจารณาผู้รับผิดชอบการดำเนินการเนื้อหาในแต่ละตอน ผลสรุป คือ
หน่วยที่ 1. Introduction to Biology (+Chemistry of life) ดร. อรรณพ
หน่วยที่ 2-4.  Cell Structure and Function ดร. อรรณพ
หน่วยที่ 5-10  Genetics and Evolution (+Diversity) ดร. อุษา และ ผศ. อำนวย (ให้ผู้ประสานงานตกลงแบ่งในรายละเอียด)
หน่วยที่ 11-12  Plant Form and Function ดร. สนอง
หน่วยที่ 13-14  Animal Form and Function ดร. นพคุณ
หน่วยที่ 15-16 Organism and Environment ดร. ภูวดล  

          ท่านใดมีประสบการณ์ในการทำ e-leraning วิชา ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับ นิสิตนักศึก ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่วิชาเอกชีววิทยา เรียน มีความเห็นอย่างไรครับ  ทั้งในเรื่อง หนังสือประกอบ และ การแบ่งเนื้อหาหน่วยการเรียน ในการทำ e-learning วิชานี้  และยิ่งมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ก็ยินดีครับ เพื่อจะได้พิจารณา นำมาประกอบให้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panda Learningความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่มีประสบการณ์ครับแต่ โปรแกรทคอมพิวเตอร์ สงสัยพิมพ์ผิด
  • รอดู E-learning ด้วยใจระทึกครับ
เขียนเมื่อ 
  • ผมลองทำ GotoKnow แบบ e-learning แล้วครับ
  • ที่มน. คนทำ e-learning ได้สตางค์ครับ
  • แต่ทำ GotoKnow แบบ e-learning ไม่มีตังค์ครับ
kk
IP: xxx.28.45.20
เขียนเมื่อ 

great much

นุชนาถ สุขอาจ
IP: xxx.143.156.18
เขียนเมื่อ 

ชีววิทยา

คำสำคัญ (Tags)

#e-learning#general#msu#biology

หมายเลขบันทึก

40393

เขียน

23 Jul 2006 @ 12:10
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 10:45
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก