ความเห็น 54777

chilhood

เขียนเมื่อ 

เมื่อผ่านด่านแรกของการให้กำเนิดชีวิตมาได้  พ่อแม่บางคนอาจเข้าใจว่าของขวัญอันลำค่าจากธรรมชาติชิ้นนี้จะเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อันละเอียดอ่อนมันมีค่ายิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก