การให้เป็นสิ่งที่ดี การให้โดยไม่หวังการตอบแทน นั่นคือการบริจาคโลหิต  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบบริจาคโลหิต ซึ่งดิฉันบริจาคไปทั้งหมด 16 ครั้งแล้ว ดิฉันคิว่าการให้ทำให้มีความสุขจริงๆ