ความเห็น 51883

การให้

เขียนเมื่อ 
16 ครั้ง ถือว่า เป็นความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆครับ