BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

กฐินสามัคคี วัดยางทอง ปี ๒๕๕๓


กฐินสามัคคี วัดยางทอง ปี ๒๕๕๓

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓

ณ วัดยางทอง
เลขที่ ๑ ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒
…………..
ด้วยวัดยางทอง ได้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบถ้วนตามพระบรมพุทธานุญาตที่วางไว้ กอรปกับมีคณะศรัทธาจากผู้ใฝ่บุญกุศล ได้แสดงความจำนงที่จะจัดให้มีการทอดกฐินขึ้น จึงได้ตกลงจัดทอดกฐินขึ้นในวันเวลาดังกล่าว ในการนี้หากมีปัจจัยเป็นบริวารกฐินที่ญาติโยมพุทธบริษัทมิตรรักนักบุญทั้ง หลายได้ร่วมบริจาค ทางวัดจะได้นำไปเป็นทุนเริ่มต้นในการสร้าง วิหารบ่อยาง ตามวัตถุประสงค์

อนึ่ง ในการทอดกฐินปีนี้ ก่อนจะทำพิธีถวายกฐิน จะมีการวางศิลาฤกษ์วิหารบ่อยางเพื่อเป็นศิริมงคลในเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนบรรดามิตรรักนักบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และถวายกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน

รตนัตตยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอทายกทายิกาทั้งหลายจงประสบจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ วัดยางทอง

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกฐินสามัคคีพร้อมกันที่วัดยางทอง
เวลา ๑๐. ๓๐ น. พระสงฆ์ถวายพรพระ ญาติโยมตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์กระทำภัตรกิจ ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๐๔ น. วางศิลาฤกษ์วิหารบ่อยาง
เวลา ๑๓.๑๐ น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยมกรวดน้ำ เสร็จพิธี

เจ้าภาพองค์กฐิน
ครอบครัว อินทรสมบัติ
คุณบำรุง คุณถนอมศรี อินทรสมบัติ

คณะกรรมการอุปถัมภ์

ฯลฯ

- คณะญาติธรรม Gotoknow.org

ฯลฯ

หมายเลขบันทึก: 403741เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2010 14:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 16:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท