T(uesday) Talk เปิดประตูสู่ผู้ใช้ ปี 2553


สรุปผลการจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ผู้ใช้ ปี 2553

สรุปผลการจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ผู้ใช้ ปี 2553 

            สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ผู้ใช้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจในการจัดบริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน แต่มีผู้ตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมจำนวน 163 คน และสรุปผลการประเมินจัดกิจกรรมได้ ดังนี้

            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 89.6 เป็นนักศึกษาปริญญาตรี รองลงมาจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 คือนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นข้าราชการจำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3.7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมเปิดประตูสู่ผู้ใช้ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดคือ ทีมงาน มาก (ค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) รองลงมาตามลำดับคือ กิจกรรมที่จัด สถานที่ เกมส์ และบอร์ด ( ค่าเฉลี่ย 4.21, 4.17, 4.01 และ 3.96) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีก ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

จำนวน

1.อยากให้จัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่ หนังสือดีน่าอ่าน เชิญผู้รู้มาพูด

12

2.อยากให้จัดกิจกรรมที่สนุก ๆ ได้ความรู้บ่อย ๆ และให้ นศ.มีส่วนร่วม

7

3.เพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ ช่วงสอบ

5

4.ให้รางวัลผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด

5

5.อยากให้จัดกิจกรรมยอดนักอ่านและให้รางวัล

5

6.อยากให้จัดกิจกรรมตอบปัญหา แจกของรางวัล

4

7.อยากให้เปิด 24 ชม. ทุกวัน

3

8.อยากให้มีหนังสือ นิตยสาร วรรณกรรมเยาวชน ใหม่ ๆ

3

9.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดูหนังฟังเพลงที่ให้แง่คิดให้ทั่วถึงและมีสถานที่เป็นสัดส่วน

2

10.จับรางวัลผู้ใช้แต่ละสัปดาห์โดยแจกหนังสือเป็นรางวัล

2

11.อยากให้มีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

1

12.อยากให้มีหนัง CD DVD มากกว่านี้

1

13.อยากให้มีกิจกรรมดูหนัง จอใหญ่ ทุกวัน

1

14.อยากให้มีความสงบ

1

15.เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น

1

16.อยากให้แก้ปัญหาเรื่องการจองโต๊ะ

1

18.กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้

1

19.อยากให้มีมุมบรรเทาความเครียด

1

20.อยากให้ฉายภาพยนตร์ช่วงดึก

1

18.อยากให้จัดกิจกรรมอบรมทุกเดือน

1

20.บรรณารักษ์หน้าดุเวลายืมคืนหนังสือ

1

21.พาทัวร์ห้องสมุด

1

22.อยากให้จัดกิจกรรมผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่นสำหรับ นศ.ที่ปฏิบัติตามกฎ

1

23.แนะนำหนังสือที่มีในห้องสมุด

1

24.จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ทั่วไป

1

25.อยากให้มีกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

1

26.อยากให้จัดกิจกรรมเยอะๆ มีข่าวสารทั่วถึง

1

27.ที่จอดรถไม่พอ

1

28.อยากให้เจ้าหน้าที่ประตูยิ้มแย้มและเป็นมิตร

1

โดย ประไพ จันทร์อินทร์ P

หมายเลขบันทึก: 402788เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2010 06:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤษภาคม 2012 09:15 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี