สถานการณ์ไข้เลือดออก

งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสตูล

       สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 ปี 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2553) จากรายงาน 506 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แจ้งว่า2 กันยายน 2553 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 70,902 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 111.61 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย 87 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ราย กทม. สมุทรปราการ ปัตตานี เชียงใหม่ และกำแพงเพชร จังหวัดละ  ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จำนวน7,374ราย และเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 117.23

     ในระดับภาค

อัตราป่วยในระดับภาค พบว่า ภาคใต้ พบอัตราป่วยสูงที่สุด 218.22 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 19,234 ราย รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 110.58 ต่อแสนประชากรจำนวนผู้ป่วย 13,016 ราย ภาคกลาง อัตราป่วย 91.27 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 19,572 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 88.76 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 19,080 ราย ตามลำดับ

         ในระดับจังหวัด อัตราป่วยสะสม

ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 2 กันยายน 2553 จากรายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 2 กันยายน 2553 มีดังนี้

ลำดับ จังหวัด ป่วย ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 จันทบุรี 1,712 0 334.87 0.00 0.00
2 สงขลา 4,165 11 309.91 0.82 0.26
3 ตาก 1,585 7 305.01 1.35 0.44
4 ปัตตานี 1,962 7 302.95 1.08 0.36
5 นราธิวาส 2,056 2 282.39 0.27 0.10
6 กระบี่ 1,204 6 282.26 1.41 0.50
7 พัทลุง 1,390 3 273.74 0.59 0.22
8 สตูล 771 3 263.05 1.02 0.39
9 ตราด 518 0 233.45 0.00 0.00
10 มุกดาหาร 781 0 231.03 0.00 0.00

สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

          นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2553 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2553   มีรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออก  จำนวนทั้งสิ้น 529 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   501.97  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

         พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย 270  ราย  เพศหญิง 259  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.04 : 1

         กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14  ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  151 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี  จำนวน 138  ราย 

         อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  326  ราย           

         พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มิถุนายนจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 141 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  18 ราย กุมภาพันธ์  29 ราย มีนาคม  19 ราย เมษายน  36 ราย พฤษภาคม  135 ราย มิถุนายน  141 ราย กรกฏาคม  83 ราย สิงหาคม  68 ราย

           พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 148  ราย   ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ  380 ราย  และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย   พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่ากับร้อยละ 71.97  ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  28.03    

       ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบล   เกตรี อัตราป่วยเท่ากับ 945.18  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   ตำบล บ้านควน  887.51  ต่อประชากรแสนคน  ตำบล พิมาน  649.06 ต่อประชากรแสนคน 

ข้อมูลจาก รายงาน 506  งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค รพ.สตูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสตูล

คำสำคัญ (Tags)#คปสอ.#ไข้เลือดออก#srrt#รพ.สตูล

หมายเลขบันทึก: 401215, เขียน: 06 Oct 2010 @ 13:35 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)