ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอนบพิตำ ได้ส่งเสริมการจัดการความรู้แก้จนคนคอนรายบุคคล   การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร ( การเลี้ยงผึ้ง )