วันนี้ผึ้งแก้วเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง สนุกดีค่ะ มีคำศัพท์ให้เรียนรู้มากมาย เช่น      Deep listening  : ฟังอย่างตั้งใจ

            Dialogue :  สุนทรียสนทนา

            Knowledge Mannagement(KM) :  การจัดการความรู้

            สังคมอุดมปัญญา : สังคมที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน

และมีหลักการในการทำให้มีผึ้งนางพญาเกิดขึ้น คือ

    1.ทำให้รังผึ้งขาดผึ้งนางพญา

    2.นำตัวหนอนที่ต้องการให้เป็นผึ้งนางพญามาอยู่ในหลอดพิเศษจากนั้นป้อนอาหารให้ตัวหนอนด้วย Royal jelly