ลปรร. ที่ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เมื่อวันที่ 19 ก.ค.49

ฮาดิส
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเอื้ออาทร ของมหาวิทยาลัยรุ่นพี่

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.49 ที่ผ่านมา ม.ราชภัฏยะลา ได้จัดเวที ลปรร.ที่ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยได้มีหัวข้อในการ ลปรร. เรื่องของการบรรจุ สรรหา และแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมอย่างอบอุ่นดังนี้

    1. พี่ๆ จากม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี และม.ลัยทักษิณ

     2. เพื่อนๆ จากม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเพื่อนรายหลังจริงๆแล้ว ไม่ได้เชิญ แต่ก็มีความสุขมากที่ท่านให้เกียรติมา

เริ่มต้นของ ลปรร. ช่วงเช้า ด้วยการเปิดประสบการณ์จากพี่ใหญ่สุด ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ได้ประเด็นหลักๆ ดังนี้

     - ทางม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี มีแผนในการพัฒนาบุคลากร ระยะยาว 15 ปี ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผนคนเกษียณ ไปจนถึงเรื่องของการส่งคนไปศึกษาต่อในแต่ละปี(สุดยอด)

     - ทางม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องของบุคลากรทั้งหมด เช่น การพิจารณาเรื่องของอัตรากำลัง ซึ่งคณะกรรมการในชุดนี้ ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นี่ก็สุดยอด)

    - ทางม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี มีเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ทุกประเภท แม้จะติดขัดด้านกฏระเบียบ แต่ก็หาวิธีในการสร้างขวัญกำลังใจจนได้ (นี่ก็ยอด)

    - การทำสัญญาเมื่อได้บุคลากกรมาแล้วจะพ่วงกับ TOR เพื่อที่จะสามารถกำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และก็จะช่วยในการประเมินผลของเขาได้ในภายหลัง (เยี่ยม)

    หลังจากที่พี่ๆจากม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ได้ให้ความรู้เสร็จก็มีการซักถามกันหนักพอสมควร ซึ่งก็ได้ประเด็นปลีกย่อยอื่นๆ มาอีกมากมาย ถ้ายังไงอาจจะเพิ่มให้ภายหลังนะครับ แต่ที่ได้จริงๆอีกอย่างก็คือความพยายามตอบคำถาม พยายามให้คำแนะนำ ซึ่งพี่ๆเขาได้ตอบอย่างดี ไม่มีการปกปิด ไม่มีหงุดหงิดใดๆเลย แล้วก็ยิ้มแย้มพร้อมให้ตลอดเวลา ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองดีมากๆเลย

    เดี๋ยวของที่ต่อไป จะเขียนให้อ่านในภาค 2 นะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอเปิดประตูแห่งความรู้ความเห็น (0)