ขั้นตอนการเขียนบทความ

nuhun

ขั้นตอนในการเขียนบทความก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน   เพราะได้มีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อวิทยา  ดำรงเกียรติศักดิ์  ได้กำหนดขั้นตอนเอาไว้ดังนี้ค่ะ

1. การเลือกเรื่อง  เรื่องที่นำมาเขียนต้องอยู่ในความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน  เป็นเรื่องที่ผู้เขียนรู้จริง  หรือมีประสบการณ์อย่างถ่องแท้

2. การวางแผนก่อนการเขียน  เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าผู้อ่านเป็นใคร  โดยจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยค่ะ

2.1 กลุ่มผู้อ่าน  ผู้เขียนต้องคำนึงถึงอายุ  เพศ  รายได้  การศึกษา  อาชีพ  ความรู้  ในเรื่องความรู้ต้องคิดด้วยว่าผู้อ่านรู้อะไรบ้าง  รู้เรื่องนั้น ๆ ดีพอเพียงใดที่ผู้อ่านต้องการรู้และผู้อ่านจะได้รับข่าวสารที่ผู้เขียนเขียนได้อย่างไร  เพราะความสำเร็จของการเขียนขึ้นอยู่กับผู้อ่านยอมรับข้อเขียนของผู้เขียนด้วยค่ะ

2.2 กำหนดวัตถุประสงค์  ในข้อนี้ผู้เขียนต้องคำนึงว่าจะเขียนบทความนี้ไปทำไม  เช่น  เพื่อให้ข่าวสาร  สร้างความคิดที่ดี  หรือเพื่อโน้มน้าวใจ  โดยวัตถุประสงค์ในการเขียนเพื่อการโน้มน้าวใจต้องให้ผู้อ่านเกิดความต้องการหรือตระหนักในปัญหาก่อน  จากนั้นค่อยเสนอทางออก  พร้อมกับยกตัวอย่างและหลักฐานที่ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพพจน์แล้วสรุปอีกครั้งในจุดที่ผู้เขียนต้องการ เป็นต้น

2.3 การรวบรวมเนื้อ  การเขียนบทความไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม  สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องคำนึงถึงหลักฐาน  ข้อเท็จจริง  ดังนั้นก่อนที่จะลงมือเขียนจำเป็นจะต้องสืบเสาะหาเรื่องราวให้มีความรู้เพียงพอ  โดยวิธีการรวบรวมเนื้อหาสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

                2.3.1 การค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาการจากหนังสือ  และเอกสารต่าง ๆ เช่น จากห้องสมุด  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จากหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

                2.3.2 การสัมภาษณ์บุคคลที่ต้องการจะเขียนถึง  หรือจากบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องการจะเขียน

                2.3.3 การสนทนาหรือพูดคุยกับบุคคลทั่วไป  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

                2.3.4 การเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วจดบันทึกสิ่งที่ได้พบได้เห็น  ซึ่งจะเป็นการสร้างสีสันให้งานเขียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

                2.3.5 การสืบเสาะเรื่องราวต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นกับใคร  ที่ไหน  อย่างไร  แล้วจึงติดตามไปยังแหล่งที่เกิดเหตุ  ติดตามดูสถานที่  การกระทำ  เหตุการณ์

3. การจัดเนื้อหา  ได้แก่การวางโครงเรื่องของบทความ  ซึ่งเป็นการจัดลำดับเนื้อหา  ความคิด ของเรื่องราวนั้น ๆ เป็นต้นว่า  จะลำดับความอย่างไร  ส่วนไหนต้องใช้เป็นคำนำ  เนื้อหา  และสรุป

4. การเรียบเรียงเนื้อหา คือ การนำโครงเรื่องที่วางไว้มาขยายความให้ครบถ้วนได้  ความหมายที่ชัดเจน  น่าอ่าน  โดยต้องสอดคล้องกับรูปแบบและขนาดของบทความ

5. การตรวจแก้ไข  เมื่อเขียนบทความเรียบร้อยแล้ว  ควรมีการตรวจทานเสียก่อน  เพื่อกันความผิดพลาดก่อนบทความตีพิมพ์สู่ผู้อ่าน

6. ส่งบทความไปเผยแพร่  ควรส่งบทความให้ตรงตามเวลา  เพื่อบรรณาธิการหรือผู้พิมพ์  คนจัดรูปเล่ม  จะได้ทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเขียน

คำสำคัญ (Tags)#ขั้นตอนการเขียนบทความ

หมายเลขบันทึก: 399553, เขียน: 29 Sep 2010 @ 19:06 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)