เมื่อวานผมได้เขียนความเป็นมาของปรัชญาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จากเดิมที่มีพืนฐานจากหะดีษนบี(ศ็อลฯ) และระดับความน่าเชื่อถือของหะดีษ

ในที่ประชุมกลั่นกรองแผจัดตั้งคณะ ก็มีการพูดคุยและนำเสนอต่างๆนานา สุดท้ายก็นำเสนอให้ไปใช้อายะฮฺอัลกุรอาน อายะฮฺที่ 2 ซูเราะฮฺอัลญุมอะฮฺ

และผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ความหมายและความสำคัญของอายะฮฺนี้ผมได้เขียนไว้แล้วใน gotoknow นี้ และตั้งชื่อเรื่องว่า "พันธกิจของการศึกษาอิสลาม" สนใจก็คลิกอ่านได้

http://gotoknow.org/blog/islamed/269218

และได้อธิบายแล้วในสองพันธกิจ

http://gotoknow.org/blog/islamed/269243

http://gotoknow.org/blog/islamed/269333