เรื่องเล่าจากภาพ : power vote


เห็นคำถาม แล้วกดตัวเลขหรือตัวอักษร ตามความรู้ที่มีอยู่ ดูคำตอบทั้งหมด ผู้สอนก็เฉลยคำตอบ ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้

สวัสดีครับ

วันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการประเมินความรู้ของผู้เรียนจากการตอบคำถาม ผ่านรีโมทคอนโทล หรือที่เรียกว่า Power vote 

 

เมื่อวิทยากรผู้บรรยาย ต้องการประเมินว่า...

ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่บรรยายไปแล้วหรือไม่?

มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด?

 

 

 

 

วิธีการหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆ คือ การตั้งคำถาม  

 

ในผู้เรียนกลุ่มใหญ่...

บางคนอาจจะ... ตอบคำถามออกมา  

บางคนอาจจะ... ตอบคำถามในใจ แบบเงียบๆ

บางคนอาจจะ... เฉยๆ   นิ่งๆ   งงๆๆๆ 

 

 

 

 

Power vote เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการประเมินความรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้

 

 

 

เมื่อวิทยากรตั้งคำถาม และ ให้เลือกตอบ... ข้อใดข้อหนึ่ง ตามตัวเลือกและระยะเวลาที่กำหนดมาให้ (ในภาพกำหนดไว้ ให้เลือกตอบภายใน 10 วินาที เวลาจะลดลงมาเรื่อยๆ ในภาพ เหลือเวลา 4 วินาที)

 

    

 

 

 

 

ผู้เรียน เลือกตอบ โดยการกดตัวเลข หรือ ตัวอักษรบน Power vote

  

 

 

 

 

เมื่อครบเวลาที่กำหนด จำนวนคนที่เลือกตอบข้อต่างๆ จะปรากฎบนจอภาพทันที แล้วคิดเป็นร้อยละให้เห็นด้วย

 

 

วิธีการนี้ช่วยให้วิทยากร ทราบได้บางส่วนว่า...

ผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เช่น

 

หากคำถามข้อนั้น ที่มีผู้ตอบคำถาม ถูกต้อง ระหว่างร้อยละ 80-100 แสดงว่า ผู้เรียนน่าจะ... เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ระดับมาก

 

แต่หากคำถามข้อใด ที่มีผู้ตอบคำถาม ในลักษณะกระจาย (ออกมาคล้ายดังภาพ) แสดงว่า ผู้เรียนอาจเข้าใจเนื้อหาบางส่วน หรือ  ระดับปานกลาง เป็นต้น

  

ข้อดี ของวิธีการนี้

1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินหรือโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบกลุ่มหรือรายบุคคลได้

2. ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

3. ทำให้ผู้ตอบ... ไม่รู้สึกอาย ที่จะตอบคำถาม เพราะว่า... คำตอบที่ตอบไป ถูกหรือผิด ไม่มีใครทราบได้ว่า ใครตอบข้อใด (ยกเว้น ถาม หรือ ดูกันก่อนตอบ)

4. สามารถเก็บสะสมคะแนนของผู้เรียน เป็นรายบุคคลได้ กรณีมีคำถามจำนวนมาก (เนื่องจากก่อนใช้ Power vote ผู้เรียนแต่ละคนต้องลงทะเบียนไว้ด้วย ว่าใช้เครื่องหมายเลขใด เช่น ในภาพ เครื่องที่ ใช้ คือ หมายเลข 0132)

5. ช่วยฝึกการอ่าน ฝึกการใช้สมาธิในการเรียนมากขึ้น เนื่อจากผู้เรียนต้องตอบคำถามตามระยะเวลาที่กำหนด

  

ข้อด้อย ของวิธีการนี้

1. ใช้ต้นทุนสูง สำหรับการใช้เครื่องมือนี้ในการกระเมิน (แต่ในระยะแรก หากใช้บ่อย ความคุ้มค่าจะมากขึ้น) 

2. ยังไม่ทราบว่าแน่ชัดว่า... ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหาจริงๆ หรือ ถูกต้อง เพราะการเดาคำตอบ  (แต่สามารถแก้ไขได้ โดยการเฉลย และอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบ เพิ่มเติม)   

 

 

สรุป :

แต่สำหรับผม ชอบครับ ชอบเครื่องมือนี้ เพราะมีความสะดวก ช่วยประเมินตนเองได้ดีวิธีหนึ่ง และผมก็ได้คะแนนติด 1 ใน 10 ของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มผู้เข้าอบรม ครั้งนี้ด้วย ครับ  

 

 

การประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอน 

 

 

 

รู้ว่า... ไม่ดี ก็แก้ไข 

รู้ว่า... ดี ก็พัฒนาให้ดีกว่าเดิม

หมายเลขบันทึก: 397336เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2010 07:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 16:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (10)

น่าสนใจมากเลยครับ นำเสนอ ท่านอธิการบดีฯ คนใหม่ นำมาใช้ประเมินการเรียนการสอน ของนักศึกษา ดีใหม ครับ

ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ใช้เครื่องมือนี้มาหลายปี เพิ่งได้เห็นจากบล็อกนี่แหล่ะค่ะ น่าสนใจมาก น่าจะใช้เช็คชื่อผู้เข้าเรียนได้ด้วยใช่มั๊ยคะ

เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ

เรียน ทุกท่าน

หากนำมาใช้ ต้องพิจารณาถึงต้นทุน ความคุ้มค่าและผลที่ได้รับ

หากหน่วยงานใด สนใจต้องหาข้อมูลเพิ่มนะครับ

ในต่างประเทศ หลายสถาบันได้ใช้นานแล้ว บางสถาบันอาจจะ online ให้นักศึกษาตอบผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ครับ

ขออนุญาติ รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ เข้านำเสนอในเวบบอร์ดนี้นะครับ

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001145650001

Software Feature • Countdown Timer

• สามารถเปลี่ยนคำตอบได้ และการประมวลผลความเร็วเท่าเดิม หรือล๊อคไม่ให้เปลี่ยนคำคำตอบได้

• สามารถใส่โลโก้บริษัทภายในหน้าจอโหวต

• เสถียรกับโปรแกรมหลายโปรแกรม เช่น PPT , Program office

etc,

• มี Choice ให้เลือก 8 ปุ่ม (A-H , 1-8)

• มี sound loop (สามารถเล่นซ้ำได้ หรือเล่นเพลงแบบ Shuffle ได้)

•โปรแกรมสามารถโชว์ ID สำหรับคนไม่โหวต หรือโหวตได้ และปรับการวางบนหน้าจอได้

•โปรแกรมสามารถโชว์จำนวนรันไว้บนตอนเคาท์ดาวน์ได้ เช่น ลงทะเบียน 100 เครื่อง

จะมีการประมวลความเร็วให้ดูต่อการตอบคำถาม 0 (จำนวนคนกด) : 100 เลขก็จะวิ่ง

ไปจนเวลาเคาท์ดาวน์หมด)

• คะแนนกร๊าฟประมวลผลได้เป็นเปอร์เซ็นต์ (การคำนวณวัดค่าจากคนกดทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์)

• มีโปรแกรมสำหรับลูกเล่นในการจับฉลาก ให้รางวัล 20 อันดับ

ตอบได้เร็วที่สุด และถูกที่สุด เป็นวินาทีโชว์ผล ณ ขณะนั้นทันที (แนวกิจกรรม)

•โปรแกรมสำหรับรวมคะแนนว่าใครตอบถูกจากจำนวนข้อ (เช่น รวมคะแนนข้อสอบ)

•มีจำนวนผลเครื่อง 600 ตัว (ความเร็วระยะ 100-200 เมตร)

Audience Response : พัฒนา และสร้างเครื่อง ระบบ จากกลุ่มคนไทยเราเอง ขอขอบคุณ และยินดีที่นำมาลงเวบบอร์ดนี้ครับ

อาจารย์คะ ไม่ทราบว่าจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ

อาจารย์คะ เห็นคุณ sirasak บอกว่าเป็นผู้พัฒนาระบบแสดงว่า ระบบนี้เป็นของคนไทยใช่ไหมคะ แล้วบริษัทที่ผลิตคือใครและตั้งอยู่ที่ไหนคะ อาจารย์ใช้มานานหรือยัง ใช้ทำอะไรได้บ้างนะ แล้วในเมืองไทยมีที่ไหนใช้แล้วบ้างคะ

ถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้ การใช้งานยากไหมคะ

เครื่องผลิตมาจากกลุ่มเราโดยตรงครับ

ขออนุญาติ อาจารย์ รศ. เพชรากร หาญพานิชย์ นำเสนอเครื่องลงคะแนนเสียงแบบมาตราฐานสากล ตามรายละเอียดพอสังเขป

Features:

Advanced two-way radio frequency (RF) technology

Steady and reliable communication, excellent range and security

Several software applications and PowerPoint* add-ins

Waterproof cover design, easy to operate

Built-in Li-ion battery, keeping box collects keypad to charge the power together

User Identification

Each keypad has a unique RF device identity (“address”) between 1-9999

Each keypad address can be changed in our software

The unique address identification is transmitted with each keypad's response

Support multiple Base stations at the same time, satisfy for using in a big conference room or many rooms at the same time

User Input

“Sign-in “ key

“Yes/No/Abstain” 3 voting keys

10 numeric keys for single / multiple choice response, button are labeled 1~10, A ~ J

Entries can be speed scored to identify response sequence during competitive events

Display:

“Status”, “Sign-in”, “Vote” 3 red lights indicates

- current device and communication state

- users' key presses state

- confirm users key presses and indicate when the Base Station accepts the keypad’s inputs.

ข้อมูลเพิ่ม

www.sunvote.net

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี