การได้ดื่มน้ำอย่าลืมนึกถึงต้นน้ำ  เป็นคำกล่าวสะท้อนภาพ

ความกตัญญูกตเวทีครับ  ผมกำลังย้อนรอยอดีตที่ยังจำฝังใจ

         ต่อจากวันก่อนครับ  ที่ผมกำลังออกจากที่พักในตัวเมือง

         เป้าหมายที่สถานีรถไฟ  พอรถรับจ้างจอดเท่านั้น กุลีสวมชุดสี

แดง  ดูลายตาเพราะเต็มไปด้วยคลื่นมหาชนมารับจ้างแบกของ  เขาใช้หัวแบกของ  กุลีนี้หัวแข็ง  คือ  เขาคอแข็งจึงแบกของหนักอย่างนั้นได้  เมื่อขึ้นรถไฟได้แล้ว

ก็นำโซ่ล่ามกระเป๋าติดกับขาเก้าอี้ที่นั่ง  เหตุผล มีขโมยครับ   เพื่อนรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า  เดินอยู่กลางเมืองกลางวันผู้คนเยอะแยะ  พอกลับที่พัก

จึงรู้ว่า  กระเป๋าถูกกรีด เป็นรูสิ่งของต่าง ๆ หายไปหมด

ดังนั้นการเดินทางสิ่งต้องจำใส่ใจคือ  อย่าประมาทในทุกสถานการณ์

วันนั้น  ผมนั่งรถไฟท่ามกลางคลื่นมหาชนแออัดยิ่งกว่ารถที่ซ่อนคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในเมืองกรุงครับ  ใช้เวลา  1  คืนกับอีกครึ่งวัน

รถไฟจึงมาถึงเมืองพาราณสี   ต่อจากนั้น  ผมนั่งรถตุ๊ก ๆเข้าไปใน

B.H.U.  เดี๋ยวเล่าต่อนะคร้าบ ๆ  ฮะฮา  เอิก ๆ