46 โรงเรียนผู้นำ ICT จัดงานประกวดสื่อระดับชาติที่โรงเรียน   เตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  17-18  กันยายน  2553  ซึ่งโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะ 1 ในโรงเรียนแกนนำ 46 ICT ได้ส่งสื่อของครูเข้าร่วมประกวดจำนวน  19 ราย รวม 21 รายการ 

ชมภาพบรรยากาศการประกวดครับ